çetarih.com kullanıcı sözleşmesine hoş geldiniz.

Türkçetarih.com adresi üzerinden yayın yapan  Tarih dergisi kar amacı gütmeyen tarih, edebiyat konseptli çevrimiçi dergidir. Derginin temel amacı bilimsel çalışmaları popüler bir üslupla geniş kitlelerin zihni tüketimlerine sunmak, geçmiş ile günümüz arasında köprü oluşturacak konuları ele almak, başta tarih olmak üzere sosyal bilimler alanında araştırmacılara bilgi, belge, doküman kaynağı oluşturmak, tarih öğrenimine katkıda bulunmak ve nihayet bilişim teknolojilerini tarihin metoduna uyarlamaktır.

İşbu sözleşme sitedeki hizmetlerden kullanıcıların en iyi şekilde faydalanabilmesi ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiş kuralları içermektedir.

TÜM KULLANICILAR SİTEYE GİRMEK VE KULLANMAK İLE KULLANIM ŞARTLARI DÂHİLİNDE DÜZENLENMİŞ  KOŞULLARINI TAMAMIYLA OKUDUĞUNU, İÇERİĞİMİ BÜTÜNÜYLE ANLADIĞINI VE TÜM HÜKÜMLERİNİ KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLARAK ONAYLADIKLARINI KABUL VE BUNLARA UYMAYI TAAHHÜT EDERLER.