Yükleniyor...

Mitoloji

Türk Mitolojisi

"Türk" adı ve ırkı / Tölös Boyları /

Türk Kozmolojisi / Türk Petroglifleri / Türk İkonografisi / Türk Rölyefleri

Türk Mitolojileri

Altay Türk Mitolojisi Anadolu Türk Mitolojisi Budist Türk Mitolojisi Göktürk Mitolojisi Saha Türkleri Mitolojisi Sibirya Türkleri Mitolojisi (Genel) Uygur Türkleri Mitolojisi

Bazı Alt Başlıklar
Yaratılış Destanı
Oğuz Kağan Destanı / Oğuz Boyları
Secere-i Terakime (Türkmenlerin Soy Kütüğü)
Manas Destanı
Dede Korkut Destanı
Şu Destanı
Ergenekon Destanı
Bozkurt Destanı
Türeyiş Destanı
Göç Destanı
Türk Mitolojisinden Bazı Karakterler
Ak Ana
Asena – Aşina
Al Karısı Alp Er Tonga Ay Kağan Ayızıt Ayızıt’ın Kızı Bay Ülgen Dağ Kağan Deniz Kağan Deniz Tanrıçası Ejderha – Edren Erlik Han Gök Geyik – Pura Gök Kağan Gök Kurt – Gök Börü Gök Sakallı Hızır Gün Kağan Karlık Kartal Ana Kızagan Tanrı Kübey Hatun Mergen Tanrı Od Ana - Ateş Tanrıçası Oğuz Kağan Oğuz Kağan'ın Göksel Eşi Oğuz Kağan'ın Yersel Eşi Ötüken Ana Su Perisi Suyla Şahmeran
Tepegöz Umay Ana - Korucu Tanrıça Utkucu Ürüng Ayıg Toyon Yayık Han Yıldız Kağan

Aşağıdaki konular ise Türk mitolojisine yönelik özel olarak hazırlanmış çalışmalardan oluşmaktadır. Bazı bölümlerimizde yüksek lisans ve doktora tezlerinden oluşturulmuş set şeklindeki çalışmalarımızı bulabilirsiniz.

Diğer Ulusların Mitolojileri İle Karşılaştırma

Mitoloji Karakterleri İle İlgili Çalışmaların Genel Gösterimi

Türk Mitolojisinde Yer Etmiş Karakterlerin Toplu Gösterimi

Türk Mitolojisinden Başlıklar
Kam / Şaman / Baksı
Şamanizm /
Ana Tanrıça Figürü (Umay vs)
Ant Kadehi Arkaik İnsanlar Ay-kün Tamgası
Börü-Ejder İkonografisi Çolpan (Venüs) Ejderha / Ejderha Ağızlı Kılıç / Galaktik Merkez Gök Börü
Hayat Ağacı Hayat Çiçeği
Hayat Suyu - Bengi Su Hüma Kuşu Kut Kutup Yıldızı / Demir Kazık Puura - Gök Geyik / Geyik Motifi / Sin Yıldızı Süt Ak Göl

Ölüm / Mağara

Alp Tipi
Bilge Kağan Tonyukuk

Türk Mitolojisinde İkonografiler
Antropomorfik Ay İkonografisi
Antropomorfik Güneş İkonografisi
Balık ikonografisi
Boynuz İkonografisi
Dağ Tekesi İkonografisi
Ejder-Evren İkonografisi
Geyik-Ejder ikonografisi
Hilal İkonografisi
Kandil İkonografisi
Kartal ve Yılan ikonografisi
Kurt-Ejder İkonografisi
Kuşçu ikonografisi
Oğuz Kağan İkonografisi
Oklu Daire İkonografisi
Simetrik Çift Aslan İkonografisi
Tanrıça Tanit İkonografisi
Yay-Ejderha ikonografisi

Türk Mitolojisinde Takımyıldızları
Akrep Takımyıldızı
Aquila Takımyıldızını (Kartal Takımyıldızı)
Boğa Takımyıldızı
Büyükayı Takımyıldızı
Canis Major (Büyük Köpek ya da Kurt Takımyıldızı)
Ejderha Takımyıldızı
İkizler Takımyıldızı
Kahraman (Perseus) Takımyıldızı Kızıl Saksağan Takımyıldızı
Koç Takımyıldızı
Kraliçe Takımyıldızı
Kuğu Takımyıldızı
Lepus Takımyıldızı (Tavşan Takımyıldızı)
Monoceros ( Unicorn – Tekboynuz ) Takımyıldızı
Orion Takımyıldızı
Pars Takımyıldızı ( Aldaberan Yıldızı )
Ülker Takımyıldızı
Yay Takımyıldızı ( Sagittarius )
Yengeç Takımyıldızı
Yılancı Takımyıldızı

Merak Edilen Bazı Konular Albastı Nedir ? Ateş İyesi Hakkında "Bebekleri Leylekler Getirdi" İnancı Nedir ? Türklerde Cada (Yağmur ) Taşı
Demir Kartal Efsanesi
Evreni Eviren Evren Gökyüzü Bineği Puura Güneş Ana ve Altın Geyik Hakasya'da Bulunan Abra-Yutpa İkonografisi Hüma Kuşu ya da Tülü Kuş Kaz Ongunu Hakkında Koça Han Hakkında Nayman Ana Hakkında Odin Hakkında Olonho Destanı Hakkında Tuğrul Kuşu Hakkında Tulpar Binicisini Arıyor Türk Minyatürlerinde Lir Çalan Çolpan Türk Mitolojisinde Ateş Kuşu "Korbolko" Türk Mitolojisinde Ölümsüzlük Teması Türklerde Ağaç Mitolojisi Türklerde Kurban Mitolojisi Türklerde Mağara Mitolojisi
Yelbegen Hakkında Zümrüdü Anka Kuşu