Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 125
site geneli toplamının yüzde %4.79'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 125
site geneli toplamının yüzde %5.02'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2 3 4 5 6 7
30 Haz 2018

İNGİLİZ TARİHÇİ GEOFREY LEWIS'İN "TÜRK PORTRESİ"

Türkler Çekingen ve saygılı insanlardır. Doğu’nun İngiliz (centilmen)’leri olarak da tanınmışlardır. Sohbet toplantılarında --bizler gibi şarkı...

25 Haz 2018

RÁSONYI VE TARİHTE TÜRKLER

Macar tarihçi László Rásonyi (1971 ve 1988) Tarihte Türkler adlı eseriyle, Orta Avrupalı meslektaşlarını âdeta tekzip edercesine, Türk Kültürünün ateş...

22 Haz 2018

OSMANLI - TÜRK ÇEKİŞMESİ

Fransız Tarihçilerden seçmeler \*Türk(men) Şefler (Beldiceaunu 1992 : 21) Bizans olsun, Selçuklu ya da Moğol olsun her türlü (merkezi) otor...

21 Haz 2018

DOĞU'DA KÜRTLER, BATI’DA YUNANLILAR

İngilizler Asya’da çevirdikleri dolaplar için en çok yararlı olabilecek kimseleri. bir insan deposu olan Anadolu’nun Doğu bölgesinden sağladılar. İngi...

06 Şub 2018

TÜRKLERİ NİÇİN SEVDİM? - CLAUDE FARRÈRE

Vatandaşlarıma niçin Türkler'i sevdiğimi ve niçin onun düşmanlarından nefret ettiğimi izah etsem mi dersiniz? Bütün“ Fransa'ya "Loti" gibi, "Edward He...

25 Ara 2017

ABD KONGRE SALONUNDAKİ KANUNİ SÜLEYMAN

Amerika ve Amerikalı'nın sembolü olan Capitol binası Washington’dadır. Capitol Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyük Millet Meclisi'dir. Capitol inşa...

20 Eki 2017

VİYANA'DAKİ YENİÇERİ

Viyana şehri, Viyana’nın muhasara yıllarına ait en küçük bir hatırayı, en kıymetli bir tarih belgesi olarak saklamaktadır. Bir ok, bir gülle, bir elbi...

29 Eyl 2017

MADAME GAULIS - MUSTAFA KEMAL PAŞA MÜLÂKATI

**MADAME BERTHE GEORGES-GAULIS** Paşa’nın evinin birinci katında iç avluyu andırır bir yerde, üniformalı kalabalık bir subay grubu aralarında te...

02 Nis 2017

VİYANA'DA TÜRK DÜŞMANLIĞI!

**Mehmet Nuri CONKER** Son Viyana yenilgisi üzerine, Viyana’nın Osmanlılar elinden kesin olarak kurtulmuş olduğunun anısı olmak üzere kentin...

05 Mar 2017

BARTOLD ve ZAMANI

“Peterburg’da burjuva bir ailede dünyaya geldim” diye başlıyor Vasily Viladimiroviç Bartold (Rusça imla ile Bartol’d) hayat hikayesine. Babasından çoc...

02 Oca 2017

AVRUPA'DA TÜRKLÜK İLE İLGİLİ İKİ HAREKET

**ZİYA GÖKALP** Türkçülüğün yurdumuzda ortaya çıkmasından önce Avrupa'da Türklükle ilgili iki hareket oluştu. Bunlardan birincisi Fransızca, Tur...

31 Ara 2016

CAHIZ'IN KALEMİNDEN "TÜRKLERİN FAZİLETLERİ"

Türkler her hangi bir savaş işlerindeki meharetleri, cömerdlikleri, ve büyük çalışmaları, terbiyeleri, ahlâkça fevkalade metin bulunmaları, rey’inde a...

30 Ara 2016

CAHIZ'IN KALEMİNDEN "TÜRK ASKERİ"

İstisna etmemek şartile bütün kumandanlar itiraf ederler ki, Türkler, askerin cümlesine faik ve binaenaleyh bütün askerler için örnek ittihaz edilebil...

25 Ara 2016

TÜRKLERİN RUHLARI DA BEDENLERİ GİBİ KUVVETLİDİR!

Türklerin medeni hasletlerinden biri de bir yerde oturmaktan ve bir mahalde uzun zaman kalmaktan kat’iyyen hoşlanmamalarıdır. Çünkü; Türklerin bünyele...

24 Ara 2016

TÜRKLER MÜMTAZ BİR MİLLETTİR...

**EL CAHIZ** Türkler başlı başına hususiyetleri olan mümtaz hir millettir. Türkler avlanmak için git­tikleri yerde sağa sola ayrılarak dağların...

19 Ara 2016

CAHIZ'IN KALEMİNDEN "ATLI TÜRK OKÇULARI"

Türkler at üzerinde iken ok ile vah­şi hayvanlan, kuşları ve av hayvanlarını hava nişangâhlarını, yere dikilmiş, nişanları hedef ya­parlar. Hayvanları...

14 Ara 2016

CAHIZ'IN KALEMİNDEN "TÜRK ASKERİ"

Türk şiddet, savlet ve hücum hususlarında daha eyi, daha elverişli ve va­rışlıdır. Atının başı bir tarafa çevrilmez, ve çevrilse bile çevrilmemeğe,...

13 Ara 2016

DİLŞAD HATUN

200 YIL ÖNCE TÜRKİSTAN'DA YAŞAMIŞ KAHRAMAN BİR TÜRK KADINI GÜLÇİN ÇANDARLIOĞLU Güzelliği ile birlikte kahramanlıkları da dillere de...

19 Eyl 2016

İKİ KEMAL - NEW YORK TIMES - 1.10.1922

**Avrupa Çevrelerinin Eğitimli Aristokratına Karşın Koyu Milliyetçi Türklerin Amansız Komutanı** Yakındoğu ufkundan birdenbire esrarlı bir şeki...

06 Ağu 2016

MEHMETÇİĞE SAYGI ANITI

"Conkbayırı’nda korkunç siper savaşları oluyordu. Siperler arasındaki mesafe 10 metreye kadar indi. Süngü hücumundan sonra savaşa ara verildi. Askerle...

1 2 3 4 5 6 7