Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 5
site geneli toplamının yüzde %0.19'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 5
site geneli toplamının yüzde %0.20'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
01 May 2016

ALBASTI - TÜRK MİTOLOJİSİ

“Al, alkarısı, alanası, alkızı, albasması, alarvadı, alacama, albıs, almış” gibi adlarla anılan, hemen hemen bütün Türk dünyasında görülen olağanüstü...

05 Ağu 2015

Uygur'ların Menşe Efsanesi Bahaeddin Ögel

Türk efsaneleri, Türkolojinin en ihmal edilmiş konularından biridir. Efsanelerin ilmi bir neşri yapılmadığı gibi, unsurları üzerinde yapılan çalışma...

02 Tem 2015

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

Ahmet B. ERCİLASUN Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 770'li yıllar... Ordu B...

29 Haz 2015

Uygur Türklerini ve Kültürlerini Tanıyalım

Dr. M. Şükrü Akkaya Alman Dili ve Edebiyatı Doçenti Memleketimizin geniş çevresinde yazık ki Uygur kültürünün büyüklüğü hakkında hiç bir fikir...

26 Nis 2015

İSKİTLERİN SAVAŞ BELGESİ VE XI. YÜZYIL TÜRKLERİNDE BEÇKEM 

Arrian, Büyük İskender’in seferleri hakkında 166-168 yıllarında yazdığı Anabasiz adlı eserinde İskit savaşçılarını şöyle tasvif ediyor: > “iski...