Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 19
site geneli toplamının yüzde %0.73'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 19
site geneli toplamının yüzde %0.76'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
27 Şub 2018

UYGURLARIN KISA SİYASİ TARİHİ

Uygurlar, kendinden önce kurulmuş olan Hunların ve Köktürk­lerin kültür mirası üzerine kurulmuş olmakla beraber, bu devletlere nazaran tam bir yerleşi...

23 May 2016

ANI TEG ORUNLARTA - BUDİST UYGUR TÜRK ŞİİRİ

Adḳaşu turur ḳat ḳat taġda amıl aġlaḳ aranyadanta Sıra sıra kat kat dağlarda, sakin (ve) tenha aranyadan’da, Artuç sögüt altınınta, aḳar suvluḳta...

22 May 2016

TÜRK EDEBİYATINDA İLK LİRİK ŞİİR

APRIN ÇOR TİGİN a............... adınçıġ amraḳ ...... amraḳ özkiyem ..... ḳasınçıgımın ö\[yü\] ḳadġurar men ḳadġurduḳ\[ça\] ḳaşı körtlem...

20 May 2016

KALYANAMKARA ET PAPAMKARA (İyi Düşünceli Prensle Kötü Düşünceli Prens)

UYGUR TÜRKÇESİ METİN 1. T’ŞX’RW ’YLYNCWK’ ’’TL’NTWRDY taşġaru ilinçüke atlanturdı (Prensi) dışarıya gezinti yapmak üzere ata bindirmişler-...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

20 Ağu 2015

BURKAN VE MÂNİ DİNLERİ ÇEVRESİNDE TÜRK SANATI 4

**DOĞU TÜRKİSTAN VE KANSU’DA** **SANAT MERKEZLERİ** **Mabedler ve Manastırlar:** Doğu Türkistan’ın mabedleri ve manastırları da sû...

20 Ağu 2015

Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk Sanatı 1

**BURKAN VE MÂNİ DİNLERİ ÇEVRESİNDE TÜRK SANATI** **DOĞU TÜRKİSTAN VE KANSU’DA** **SANAT MERKEZLERİ** **1- Kansu’ya Kuzey'den Giriş**...

05 Ağu 2015

Uygur'ların Menşe Efsanesi Bahaeddin Ögel

Türk efsaneleri, Türkolojinin en ihmal edilmiş konularından biridir. Efsanelerin ilmi bir neşri yapılmadığı gibi, unsurları üzerinde yapılan çalışma...

31 Tem 2015

İSLAMİYETTEN EVVEL ORTA ASYA TÜRK RESİM SANATI

**EMEL ESİN** **İstanbul** Resim sanatı bakımından İslamiyetten evvelki Orta Asya’nın dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğunu a...

03 Tem 2015

UYGUR TÜRKLERİ ARASINDA ŞAMANLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Adem ÖGER Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Tugba GÖNEL Öğr. Gör., Nevşehir Ü. Ürgüp USET MYO Turizm Animasyon...

02 Tem 2015

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

Ahmet B. ERCİLASUN Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 770'li yıllar... Ordu B...

29 Haz 2015

Uygur Türklerini ve Kültürlerini Tanıyalım

Dr. M. Şükrü Akkaya Alman Dili ve Edebiyatı Doçenti Memleketimizin geniş çevresinde yazık ki Uygur kültürünün büyüklüğü hakkında hiç bir fikir...

16 Haz 2015

HUN TÜRKLERİ

**Alimcan ZİYAİ** Türk tarihi, dünya tarih sayfalarında önemli bir sayfaya sahiptir. Türkler, yeryüzünde ilk en eski toplu yerleşimler kurmuş ve...

20 May 2015

Akapunktur Türk Buluşudur...

Akupunkturu tarihte ilk olarak keşfeden ve uygulayan UYGUR TÜRKLERİ'dir. 1920 yıllarında Alman Arkeologlar Uygur Türklerinin eski başkenti olan...

14 May 2015

Ötüken İllerinde M.S. Sekizinci ve Dokuzuncu Yüzyıllarda Türk Abideler...

ÖTÜKEN İLLERİNDE M.S.KEZİNCİ VE DOKUZUNCU YÜZLILLARDA TÜRK ABİDELERİNDE SANATKÂR ADLARI **Emel Esin İstanbul** Türk adını taşa hakkeden il...

13 May 2015

ESKİ TÜRKLERDE OK'UN HUKUKİ BİR SEMBOL OLARAK KULLANILMASI

Bir kavmin meşgalesi ile düşünüş ve inanışları arasında sıkı münasebetlerin mevcut bulunduğu, birtakım adet ve ananelerin o kavmin iptidai zamanla...

07 May 2015

Dokuz Oğuzlar ve Gök Türkler

**DOKUZ OĞUZLAR VE GÖK TÜRKLER** F. LASZLO Almancadan çeviren: HASAN EREN Dokuz Oğuz kavim ismi, iptida yalnız Arap tarihçilerine bor...

05 May 2015

DOKUZ OĞUZLAR

**Göktürk ve Uygurlarla çağdaş olan bir Türk kavmi.** Dokuz (Tokuz) Oğuz adına kaynaklarda ilk defa Orhun kitabelerinde rastlanır. Bu tabir, *...

01 May 2015

BÜYÜK UYGUR TÜRK'Ü KAĞAN, MOYUN ÇOR DİYOR Kİ...

Büyük Uygur Türk'ü Kağan, Moyun Çor Diyor Ki... Tengride Bolmuş İl İtmiş Bilge Kağan (Moyun Çor) Bitiği, Şine-USU ÂBİDESİ Kİ. Tengride...