Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 50
site geneli toplamının yüzde %1.92'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 50
site geneli toplamının yüzde %2.01'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2 3
20 Oca 2018

İÇ ASYA'DAKİ YARI-GÖÇEBE TÜRKLERİN SANAT ESERLERİ - EMEL ESİN

Milâdî VI.-VII . yüzyıllardan târihî kaydlarda, yarı-göçebe Türklere atfedilen ve mezar taşlarında adları bulunup, mezarlarda kalıntıları çı­kan maddî...

09 Eyl 2017

ORHUN YAZITLARINDA SOSYAL VE SİYASİ MESAJLAR

**Erdem KONUR** **Marmara Üniversitesi,Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü** Türkçe'nin bilinen yazılı ilk örnekleri,8.yüzyılın başlarına daya...

04 Eyl 2017

ÇİN KAYNAKLARINDA "GÖKTÜRK CENAZE MERASİMİ"

**A. İnan’ın Hyacinth’den (Biçurin) aktardığı (1851) çevirisi):** Ölüyü çadıra korlar. Oğulları, torunları, erkek, kadın başka akrabası atlar v...

01 Eyl 2017

ÖTÜKEN DAĞLARI

**EMEL ESİN** Türk dünyâsının erken devirdeki merkezi sanılan Kög­men dağlarına dönerek, bu merkezden bu sefer Doğuya doğru ilerliyeceğiz. Doğu...

22 Ağu 2017

RUNİK TÜRK YAZITLARI ÇERÇEVESİNDE KATUN VE KUNÇUY

**Hatice ŞİRİN USER** Bu çalışmada günümüz feminist bakış açılarıyla Orta Çağ Türk toplumundaki kadının yeri veya Avrupa dünyasındaki kadın ile...

21 Ağu 2017

ESİK MEZARI

**EMEL ESİN** Kögmen dağlarından Güney-Batıya doğru, İç Asyanın en yüksek zir­veleri olan Batı Altay, Tarbagatay, T ’ien-shan ve Ala-tağ silsile...

19 Ağu 2017

İÇ ASYA TÜRK GÖÇEBELERİNİN PETROGLİFLERİ

**EMEL ESİN** Geç Taştık devrinde, tahta üzerine resim yapmak sanatı da başlamış bulunuyordu. Bu resimlerin (lev. IV/a, b) - temâmen grafik (çiz...

17 Ağu 2017

İÇ ASYA TÜRK GÖÇEBELERİNDE "TÖS" (ESKİ TÜRKÇE "TÖZ" : RÛH)

**EMEL ESİN** Pazırık devrinden beri Altayda mevcûdiyeti bilinen, bugünki İç Asya Türk göçebelerinin «tös» (eski Türkçe «töz» : rûh) dediği keçe...

13 Ağu 2017

TAGAR MEZARLARI

**EMEL ESİN** Tagar mezarları eskiden beri yağma edilmiş, olmakla beraber, bun­lardan pek çok eşyâ çıkmıştır. Tağar kültüründe, ekseri erkek, fa...

11 Ağu 2017

İÇ ASYA GÖÇEBELERİNİN MADENİ İNSAN MASKELERİ

**EMEL ESİN** Okladnikov’un işâret ettiği gibi, bütün İç Asya göçebelerinde yay­gın bulunan ve kam maskeleri sanılan, fakat bayrak direklerinde...

30 Tem 2017

İÇ ASYA'DA "OCAK"

**Emel ESİN** Soğuk iklimlerde tabiî şekilde kullanılan ocak, îç Asyada, boy tim­sâli idi ve dînî bir manâ da taşırdı. Doğuda, savaş tanrısı ibâ...

14 May 2017

II ABDULHAMİD DÖNEMİ TORBALI CAMİ-İ KİTABELERİ

**Necat Çetin** **Aysun Sarıbey Haykıran** Tarihe yardımcı bilimler arasında kitabeler(Abide) bilimi olan epikrafya’nın önemi yadsınamaz.Kitab...

15 Nis 2017

GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ'NDE AŞIKLARLA YAPILAN DÜĞÜN TÖRENLERİNDEKİ B...

**Dr. İlgar Cemiloğlu İMAMVERDİYEV** **Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü** **Müzik Eğitimi An...

25 Mar 2017

TÜRK TARİHİNDE "BAYRAK"

**JEAN PAUL ROUX** Bayrak için Türkçe'de en sık kullanılan karşılık tuğ olup, bu, Kâşgarlı Mahmud tarafından zikredilmektedir. Codex Comanicus'd...

19 Mar 2017

SAYMALITAŞ’I ANLAMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

**Servet Somuncuoğlu** Kaya resimlerinin bulunduğu alanları anlamak, sadece o alanlara giderek görüntülemekle ve resimler üzerine bazı y...

17 Mar 2017

TAMGALI SAY & SAYMALITAŞ

> "Buraya resimleri çizenlerin, uzayda var olduğu söylenen başka dünyalarla bir bağı mı var acaba?" **Servet Somuncuoğlu** Geçen yıl (2004)...

14 Mar 2017

BALBAL

**JEAN PAUL ROUX** Kesin olarak ne anlama geldiği tartışmalı olan bu sözcük, bize iki şey anlatır: birincisi, öldürülen düşmanı ya da onun ruhla...

12 Mar 2017

TÜRKLERDE AV RİTÜELLERİ

**JEAN PAUL ROUX** Orta Asya ve Sibirya'nın bugünkü Türk dünyasında sapsız av ritüelleri yürütülmektedir. Hatta bunların izlerine, İslâmiyeti be...

12 Mar 2017

KEŞKE EMEL ESİN SAYMALITAŞ VE DİĞER KAYA RESİMLERİ ALANLARINI GÖRSEYDİ...

**Servet Somuncuoğlu** Türkler gökyüzü ile ilgilenmek konusunda dünyanın en eski milletlerinden biri. Türk kozmolojisinde gezegenler...

08 Mar 2017

KAYA RESİMLERİYLE İLK KARŞILAŞMAM

**Servet Somuncuoğlu** Kaya resimleriyle ilk karşılaşmam 2004 yılında katıldığım bir araştırma gezisinde, Kazakistan Tamgalı Say’da başladı....

1 2 3