Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 18
site geneli toplamının yüzde %0.69'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 18
site geneli toplamının yüzde %0.72'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
24 Eki 2017

XVI-XVII. YÜZYILLARDA ALÂİYE KALESİ

**Adnan GÜRBÜZ** **Yard. Doç .Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü** Selçuklu Sultanlarından Alâeddin Keykubad...

26 Mar 2016

ANADOLU

Besim Darkot Bugün Türkiye’nin Asya kıtasındaki topraklarına verilen bu isim orta çağdan itibaren, bazan bir idari bölge, bazan da bir memleket a...

17 Ara 2015

Saruhanoğulları Beyliği

**On dördüncü yüzyılın başlarında, Manisa ve çevresinde kurulan Türk beyliği. Aslen Harezmli olup, Türkiye Selçuklularının hizmetine giren Saruhan Bey...

17 Kas 2015

Kösedağ Savaşı

Anadolu Selçuklularının, Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaş. Türk-İslâm tarihinde, önemli bir dönüm nok...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

21 Eki 2015

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti-II

**[Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti - Bölüm I](http://turkcetarih.com/anadolu-turkiye-selcuklu-devleti-i)** Bu beyliklerden, Bizans hududunda k...

21 Eki 2015

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti-I

Oğuz Türklerinin Üçok’u Kınık boyuna mensup Selçuklu hükümdar ailesinden Süleyman Şah tarafından, Anadolu'da kurulmuştur. Malazgirt Zaferi'yle, Anado...

12 Eyl 2015

Türk Selçuklu (12.-13.yy.) Yapımı Seramik Atlı Heykelcikler

**Türk Selçuklu (12.-13.yy.) Yapımı Seramik Atlı Heykelcikler** \

16 Ağu 2015

Türk-Moğol Altın Ordu Devleti’ne(1242-1502) Ait Dağıstan’daki Duvar Ka...

**Türk-Moğol Altın Ordu Devleti’ne(1242-1502) Ait Dağıstan’daki Duvar Kabartmaları 3** \ **[Türk-Moğol Altın Ordu Devleti'ne(1242-1502) Ait Dağ...

16 Ağu 2015

Türk-Moğol Altın Ordu Devleti'ne(1242-1502) Ait Dağıstan'daki Duvar Ka...

**Türk-Moğol Altın Ordu Devleti'ne(1242-1502) Ait Dağıstan'daki Duvar Kabartmaları 2** \ **[Türk-Moğol Altın Ordu Devleti'ne(1242-1502) Ait Dağ...

07 Ağu 2015

Aslan Kulplu Selçuklu Dönemi Seramik Kaseler 2

**Aslan Kulplu Selçuklu Dönemi Seramik Kaseler** \ **[Aslan Kulplu Selçuklu Dönemi Seramik Kaseler 1](http://turkcetarih.com/aslan-kulplu-selcu...

15 Haz 2015

Balıkesir ve Batı Anadolu Yöresi Tahtacı Türkmenleri

Balıkesir ve yöresi Tahtacıları günümüzde Kaz Dağları eteklerinden Toroslara uzanan bir yay içerisinde yaşamaktadırlar. Bu yay içerisinde kalan Batı A...

19 May 2015

Tarihimizde İlk Kapitülasyon Kanuni'den çok daha önce başlar.

Türklerin Anadolu ve Ortadoğu hakimiyetini ele geçirmeleri üzerine başlatılan ilk Haçlı Seferleri döneminden itibaren Avrupalılara kapitülasyonların b...

05 May 2015

Anadolu'nun Türkleşmesi -I- ( Selçuklu Öncesi )

**ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ -I-** **(SELÇUKLU ÖNCESİ)** Dr. M. Abdulhaluk Çay Günümüz Türkiyesinin ikinci önemli meselesi Ortadoğu’da çık...

25 Nis 2015

IV. Rükneddin Kılıç Arslan (1262-1266)

II. Gıyasettin Keyhüsrev’in ortanca oğlu olan Kılıç Arslan Göyük Han’ın tahta çıkış merasimine katılmış ve ondan aldığı yarlığı ile dönüşte Sivas’ta a...

23 Nis 2015

Miryokefalon Savaşı

Anadolu Selçukluları ile Bizans İmparatorluğu arasında 1162’de yapılan anlaşma taraflara daha rahat hareket etme imkânı sağlıyordu. Bundan yararlanan...

22 Nis 2015

II.Süleyman Şah(1196-1204)

II.Kılıç Arslan’ın en kuvvetli oğullarından biri olan Süleyman Şah Konya’yı ele geçirmek için plânlar yapmaya başladı. Kardeşlerine gönderdiği mektupl...

22 Nis 2015

Anadolu Beylikleri'nde Teşkilat ve Kültür

Anadolu Beyliklerinin ilk teşkilatları aşiret geleneğine dayanmakta idi. Anadolu Selçukluları zamanında sınırlara yerleştirilen Türkmen aşiretleri sav...