Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 51
site geneli toplamının yüzde %1.95'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 51
site geneli toplamının yüzde %2.05'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2 3
30 Tem 2018

TÜRK DİLİNDE İLİM YARATMANIN ZEVKLİ DEVRİ - ORD. PROF. DR. ZEKİ VELİDİ...

Bu eserde bir çok nazari meseleleri izah etmeye çalıştık. Fakat bu nazariyeler ancak tatbikat sa­hasına geçerse kıymet kesbederler. Tarihte Türklerden...

11 Tem 2018

DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK'E GÖRE OĞUZCA

Divanü Lügat-it-Türk’te Oğuzca için verilen bilgilerin Türk dili tarihi bakımından nasıl bir anlam taşıdığını belirttikten sonra, şimdi bunları tanıkl...

28 Haz 2018

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ YENİ BİR NUR ALEMİNE GİRECEK - M. KEMAL ATATÜRK

1 Kasım 1928. Büyük Millet Meclisi’nin üçüncü dönem ikinci toplanma yılı açılıyor. Konuşulan en mühim meselelerden biri Harf İnkılâbı. Bütün milletvek...

22 Haz 2018

Karşı Devrim 1945-1950 - Çetin Yetkin

**ÖNCE MAL, SONRA MİSSURİ** =========================== **Kesim I** ----------- **TÜRKİYE: AMERİKAN PAZARI** ----------------------------...

20 Mar 2018

PLÂNLI DİL ÇALIŞMASI - ORD. PROF. DR. ZEKİ VELİDİ TOGAN

**Üniversitelerimizin İlmî Kontrolü Altında Bir Ulûm Akademisi Ve Bunun Türk Dili Şubesini Kurmalıyız** Sesli harfi olmayan Arap alfabesi İslâm...

10 Mar 2018

Dil Devriminde Çeşitli Görüşler - M. Necmettin Hacıeminoğlu

**DİL DEVRİMİNDE ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER** ----------------------------------- Dr. M. Necmettin Hacıeminoğlu Dilde sadeleşme hareketenin başladığı i...

18 Oca 2018

İSTANBUL TÜRKÇESİ HANGİSİDİR? (2) ÖMER SEYFETTİN

İstanbul’da birkaç sınıf vardır ki lehçelerinin tarz ve edaları başka başkadır. Bu sınıfların başlıcaları şunlardır: 1- Eski edebiyat taraftarı...

07 Oca 2018

SAĞLAM ZEMİN - ÖMER SEYFETTİN

Bir Alman şâ'ir şi'irlerini Almanca, bir İngiliz İngilizce, bir Rus Rusça yazar, çünkü onun vatanı kendi lisânıdır. Bir heykeltıraş heykelini kendi me...

18 Ara 2017

LATİN HARFLERİNE GEÇİŞ BİR İNKILÂP DEĞİL BİR İHTİLÂLDİ

**Ömer Sami Coşar’ın Latin harflerinin kabulü sırasındaki görüşleri dile getiren derlemelerinden (1928 yılı başlarında**) 1928 yılında il...

03 Ara 2017

"İSTANBUL TÜRKÇESİ HANGİSİDİR?" - ÖMER SEYFETTİN

Dünyada Türkler kadar lisanca ve coğrafyaca birliklerini gâ'ib etmiş bir millet yoktur. İstanbul’dan çıkınız. Anadolu’dan, Azerbaycan’dan, Kafkasya’da...

21 Kas 2017

LİSÂNIN SADELEŞMESİ - ÖMER SEYFETTİN

Diyorlar ki: “Uğraşmaya ne hacet? İşte lisânımız kendi kendine sadeleşiyor. Yarım asır sonra ne Arapça Acemce terkipler kalacak; ne de ma'nâsını bilme...

04 Kas 2017

ESKİ EDEBİYAT LİSÂNI ve TÜRKÇE

Arapça ve Acemce terkiplerin karıştığı eski edebiyat lisânında Türkçe’nin bu çok güzel, sevimli ve ahenkli lisânımızın edası, şivesi yaşayamaz....

01 Eki 2017

KELİMELERİN MA'NÂLARI NEREDEDİR?

**ÖMER SEYFETTİN** Biz hâlâ bugünkü hakikate asla uymayan kurûn-ı vustâ mefhumlarıyla düşünürüz. Hiçbir neticeye varmayan bütün münakaşalarımıza...

26 Eyl 2017

TÜRKÇE VE İLİM - OSMANLICA DEĞİL TÜRKÇE

**ÖMER SEYFETTİN** Yeni Lisan hareketi, karşısında hiçbir zaman ciddî bir muhalif bulmadı. Başlıca iddi'âsı Türk sarfına asla karışamayan Arapça...

12 Eyl 2017

TÜRKÇE'NİN VE TÜRK DİLLERİNİN YAŞI KONUSU

**Mehmet Ölmez** **Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü** Böyle bir yazı yazmak doğrusu oldukç...

10 Eyl 2017

TÜRKÇE’YE DÂ'İR

**ÖMER SEYFETTİN** Divanları, yeni eski mecmû'aları karıştırınız. En büyük şâ'irlerimizin bile yazılarında birçok hata bulacaksınız. Kendi...

24 Tem 2017

OSMANLICA DEĞİL TÜRKÇE

**Ömer SEYFETTİN** “Milletler lisan ve millî hars ile ayrılır” Türk milletinin lisanı da Türkçedir. Bütün Turan’da bu lisan konuşulur. Millî har...

16 Tem 2017

TÜRKÇEYE KARŞI ENDERUNCA

**Ömer SEYFETTİN** Atalarımız: “Bir bela bin nasihat değer...” demiştir. Son uğradığımız felaketler de bizi uyandırdı. Türkler milliyetlerini id...

15 Tem 2017

UMUMİ VE HUSUSİ TÜRKÇE: ABDULLAH TUKAYEF VE LİSANI

**Ömer SEYFETTİN** Her Milletin bir lisanı vardır. Türklerin lisanı da konuştukları Türkçedir. Lakin, İstanbul’dan ta Çin hudutlarına kadar konu...

04 Tem 2017

Türk Dilinin Devreleri ve Milattan Önceki Durumu - Prof. Dr. Ahmet Caf...

**TÜRK DİLİNİN DEVRELERİ VE MİLATTAN ÖNCEKİ DURUMU** Türk dilinin menşei ve en eski devresi hakkında fikir ve nazariyeleri, kısaca, gözden geçird...

1 2 3