Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 89
site geneli toplamının yüzde %3.41'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 88
site geneli toplamının yüzde %3.54'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 1
site geneli toplamının yüzde %0.82'i
1 2 3 4 5
03 Eyl 2018

DAĞ RUHUNDAN YARATILAN ATLAR

Dağlar, Türkler arasında olduğu gibi diğer kavimlerce de kutsal sayılmaktadır. Dünyanın merkezinde bulunan ve ilk yaratma sonrasında Tanrının üzerine...

15 Ağu 2018

SU RUHUNDAN YARATILAN ATLAR

Türklerde tanrı tasavvurunun Gök-Yer/Su-Atalar formülüyle ifade edilen çeşitli kültlerle karşımıza çıktığını, yukarıda dile getirmiştik. Kutsal “Yi...

14 Ağu 2018

TANRI TARAFINDAN YARATILAN ATLAR

Türkler, Tanrının kudretli ve tek olduğuna inanıyor, mekânının da gökte olduğunu düşünüyorlardı. Orhun Kitabeleri’nde “üze kök Tengri” sözünde Tanrı’n...

13 Ağu 2018

TÜRK MİTOLOJİSİ KARAKTERLERİ: "ALTAY EEZİ" (ALTAY İYESİ)

Altay'ın tüm varlıklarının ruhuna bu ad verilir. Bu iye dağlık bölgede bulunur. Doğanın dengesini sağlar ve onun insanlar ile ilişkilerini düzenler. B...

09 Ağu 2018

YEDİ BAŞLI YELBEGEN

Yedi başlı Yelbegen, adlı büyük dev varmış, Öç alır ay güneşten, onları yer yutarmış. Büyük Tanrı Bay-Ülgen, aya bakar sararmış, Ayı bitir...

29 Tem 2018

AY DEDE İLE YEDİ BAŞLI DEVİN SAVAŞI

Çok çok eski ağlamış büyükçe bir dev varmış, Nice çok canlar almış, insanoğlu az kalmış. İnsanlar toplanmışlar, ta Tanrıya varmışlar,...

26 Tem 2018

TÜRK MİTOLOJİSİ KARAKTERLERİ: "AAN CAAHIN"

Işık, yıldırım ve gök gürültüsü tanrısı Aan Caahın altıncı gökte olur. Hava kutunu kullanan bu tanrı insanların hayatın anlamını keşfetmesini sağlar....

06 Tem 2018

AĞAÇ ATA

”Dünyamız Yakutlarca, sekiz köşeli imiş, Yerin ortası ise, sarı göbekli imiş, Dünyanın göbeğinde bir de ağaç var imiş, Bu ağaç büyük...

02 May 2018

TÜRK MİTOLOJİSİ KARAKTERLERİ: "ALAHÇIN HATUN"

Toprağın sahibi olduğuna inanılan Aan Alahçın Hotun büyük bir kayın ağacında oturur. En eski ve güçlü olarak bilinen bu ruhun tabiatı, insanları, hayv...

08 Şub 2018

TÜRKİYE'DE MİTOLOJİK KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR PARMAKLA SAYILACAK KADA...

Türkiye’de mitolojik konuda yapılan çalışmalar parmakla sayılacak kadar azdır. Biz nedense kültürümüzün diğer unsurlarında olduğu gibi (mesela, halk e...

15 Oca 2018

TANRIÇALAR VE DAMGALAR - EDA UZUN

Eda Uzun güncel çalışmalarında dokusal alanları ortaya çıkaran sakin boşlukların, birbiri içine geçmiş farklı yoğunluktaki dinamik yüzeylerin ve trans...

05 Tem 2017

TÜRK MİTOLOJİSİNDE "YIRTICI KUŞLAR"

**JEAN PAUL ROUX** Yırtıcı Kuşlar, eski Türk dünyasında kendilerinden beklenilen yeri pek alamamışlardır. Ancak bunun nedeni şüphesiz, bibliyogr...

30 Haz 2017

TÜRK MİTOLOJİSİNDE "YILDIZ TASARIMLARI"

**JEAN PAUL ROUX** Türklerin eski dönemlerde sahip oldukları astrolojik bilgiler sınırlı olsa gerek. Sibirya ve Kuzey Moğol metinlerinde sadece...

27 Haz 2017

TÜRK MİTOLOJİSİNDE "YARLIK"

**JEAN PAUL ROUX** Uygurlar döneminde yarlık sözcüğünün Budist etkisi altında fevkalade önem kazanmasından etkilenen ilk çevirmenler, bu sözcüğü...

24 Haz 2017

TÜRK MİTOLOJİSİNDE "UMAY"

**JEAN PAUL ROUX** Eski Türk panteonunda yer alan, çok iyi tanıdığımız az sayıdaki tanrıdan (Tanrılar) biridir. Bu sözcüğü zikreden Kâşgarlı...

19 Haz 2017

TÜRK MİTOLOJİSİNDE "TENGRİ"

**JEAN PAUL ROUX** Gök, tanrı, gök tanrı. Bu sözcük için en eski tanıt, Hiung-nular ile ilgili Çin yıllıklarında, tcheng-li biçiminde geçer v...

17 Haz 2017

TÜRK MİTOLOJİSİNDE "TAPINAKLAR"

**JEAN PAUL ROUX** Eski Türklerde daha çok doğal tapınaklar bilinmekteydi. Bunları ise, nehrin kaynağı veya dağın zirvesi gibi kutsal yerlerden...

14 Haz 2017

TÜRK MİTOLOJİSİNDE "TAMGA"

**JEAN PAUL ROUX** Esasen soyut bir simge olup, Türk boylarınca bir şeyi nitelendirmek için kullanılmıştır. Çoğu kez, bir mülkün işaretlenmesi a...

11 Haz 2017

TÜRK MİTOLOJİSİNDE "ŞAMANİZM"

**JEAN PAUL ROUX** Şamanizm bugün, büyük dünya dinlerinden birini benimsememiş Türk halklarının inançlarının asıl karakteristik özelliği olarak...

08 Haz 2017

TÜRK MİTOLOJİSİNDE "RUH"

**JEAN PAUL ROUX** İnsanda bedensel olmayan, onun asıl özü, nefesi, tini, vücut öldükten sonra bireyden artakalan ve yaşayan şeyi nitelendiren ç...

1 2 3 4 5