Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 73
site geneli toplamının yüzde %2.80'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 72
site geneli toplamının yüzde %2.89'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 1
site geneli toplamının yüzde %0.82'i
1 2 3 4
05 Tem 2017

AMU-DERYA

**A. Zeki Velidi Togan** AMU-DARYA, bu nehrin yunan menbalarında görülen ismi (lat. Oxus) Türkçe büyük nehir manasında bilhassa Amu-Derya ve Sır...

03 Nis 2017

TÜRK TOPLUMUNDA QADININ YERİ VƏ DƏYƏRİ.

**AYNUR TALIBLI** **İstanbul Sabahattin Zaim Üniversiteti, Yüksək Lisans, Tarix və Mədəniyyət araşdırmaları bölümü.** Azərbay...

14 Oca 2017

ESKİ TÜRK HAYAT DÜZENİ

**BAHAEDDİN ÖGEL** Elbet sever arardı, Dünyada herkes atı, Ama atla yaşardı, Türk'ün buydu san'atı. Atla bezenmiş, kurmuş, birçok kanatlı...

15 Kasım 2016

Murat Tanrıkulu - Coğrafya ve Kültür

Murat Tanrıkulu'dan daha önce 'Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı' adlı eserde bahsetmiştik. Ancak burada sözü geçen eserimiz "Coğrafya ve Kü...

devamını oku
25 Eki 2016

ORKUN ABECESİ 2 – ÜNLÜLER

Orkun abecesinde 4 adet ünlü damga bulunur bunlar; "a/e" (A), "ı/i" (ı), "o/u" (U) ve "ö/ü" (ü). - "a/e" (A) ünlüsü sözcük içinde genellikle yazıl...

24 Eki 2016

ORKUN ABECESİ 1 - ÖN TANITIM

Orkun abecesi, Türklerin son yazılı taş belgesi "mengü taşlar"da ortaya çıkmıştır. Orkun abecesi denmesinin nedeni son ve mükemmel biçimini Orkun'daki...

29 Eyl 2016

TÜRKLERİN MENŞEİ, TEŞEKKÜLLERİ VE TARZI

Türk milletinin her kişisi, birtakım farklarla ve fakat umumî surette birbirine benzer. Bazı yapılış farklarını ise tabiî bulmak lâzımdır. Çünkü Mezop...

26 Haz 2016

KIRIM TATAR NİNNİLERİNDE “VATAN KIRIM” VE “GÖKBAYRAK” KAVRAMLARININ İŞ...

**Işılay IŞIKTAŞ SAVA** **Araş. Gör. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü** Kırım Tatarları, 1...

16 Haz 2016

Türk Tarihi'nin Ana Hatları

**Türk Tarihi'nin Ana Hatları**, 1928 ile 1931 yılları arasında Atatürk'ün önderliğinde hazırlanan ve 1931-1941 yılları arasında liselerde okutulan dö...

16 Nis 2016

Tarihte Şamanizm - Abdülkadir İNAN

Eski Türk dini ve mitolojisi hakkında Çin, Islâm ve Batı kaynaklarında epeyce malûmat bulunmakla bferaber çok dağınık ve kısa olduklarından bunlardan...

25 Mar 2016

TOKUZ OĞUZLAR. DOKUZ OĞUZLAR

#### Faruk SÜMER #### (Orhun kitabelerinde, Tokuz Oğuz; islam müelliflerinin eserlerinde, Toğuz Guzz) Gök-türkler ve Uygurlar devrindeki en t...

09 Mar 2016

III. ORTA ASYA VE ORTA ÇAĞ TÜRK TARİHİ SEKSİYONU

**Açılma saati 10** **BAŞKAN: Yusuf Hikmet Bayur** **SEKRETERLER: Doç. Dr. Aydın Sayılı, Dr. Neşet Çağatay** Dr. BAHAEDDEN ÖGEL (Erzur...

09 Mar 2016

ESKİ MEDENİYETLERİN HALK KÜLTÜR VE SANATINDA İZLERİ

**(\***Milletlerarası I. Türk sanatları Kongresi’ne sunuldu.) Ananevi medeniyet bizi eski tarihe ve hatta ön tarihe kadar götürür. Müstakil kült...

07 Mar 2016

ANADOLU'DA TÜRK KÜLTÜRÜ

**Emel Esin** Miladı 1071 yılında Malazgirt Meydanı'nda Selçuk Türkleri Tanrı'ya yalvardıktan sonra atlarının kuyruğunu bağlayıp **“ya gazi, ya...

28 Oca 2016

Emir Timur ve Haber Alma Faaliyetleri

**Bu çalışma Prof. Dr. Kâzım PAYDAŞ'a aittir.** 1382’den 1405 yılına kadar dünyanın birçok yerini fetheden Emir Timur , savaştan evvel daima hile v...

21 Oca 2016

KIMIZ KULLANIMI VE YARARLARI

Bu çalışma **Prof. Dr. İlhami DURMUŞ** Beğe aittir. #### Kımız Kullanımı Kımız, Türklerin yaşamış olduğu çevrelerde en çok kullanılan içecek tür...

21 Oca 2016

Kımız Yapımı ve Türleri

Bu çalışma **Prof. Dr. İlhami DURMUŞ** Beğe aittir. #### Kımız Yapımı Kımızın yapımı ile ilgili eski kaynaklarda bilgiler bulunmaktadır. Çin kay...

21 Oca 2016

TÜRK KÜLTÜR ÇEVRESİNDE KIMIZ

Bu çalışma **Prof. Dr. İlhami DURMUŞ** Beğe aittir. Kımız kısrak sütünden yapılan bir içecektir. Türklerin en çok kullandığı bir içecek türüdür....

17 Oca 2016

Çuvaşlarda Ölümle İlgili İnanış, Uygulamalar ve Yumśĭ

Bu çalışma "**International Journal of Central Asian Studies Volume 11-1 2007 / Durmuş Arık - Ankara Üniversitesi**"'dan alınmıştır. Ölümle İlg...

17 Oca 2016

Çuvaşlarda Ruhlar ve Kurban

Bu çalışma "**International Journal of Central Asian Studies Volume 11-1 2007 / Durmuş Arık - Ankara Üniversitesi**"'dan alınmıştır. #### Ruhlar...

1 2 3 4