Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 10
site geneli toplamının yüzde %0.38'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 10
site geneli toplamının yüzde %0.40'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
23 Nis 2016

KAZAN HANLIĞI (1437-1556)

Sayıları pek çok olan Çingiz oğullarının Altın Ordu hanı Canibek'in ölümünden sonra (1357) giriştikleri taht kavgaları ve bilhassa Aksak Temir'un 139...

21 Kas 2015

Buhara Hanlığı (1599-1785)

Ruslar, 1554'de Astrahan Hanlığı'nı topraklarına kattıkları zaman, hanedan mensubu Yar Muhammed Han, kaçıp Buhara'ya gelmişti. Yar Muhammed'in oğlu C...

17 Kas 2015

Astrahan (Astırhan) Hanlığı (1466-1577)

Astrahan Hanlığı, İtil (Volga) Nehri'nin Hazar Denizi'ne döküldüğü yerde, Astrahan şehrinde kurulmuştur (1466). Astrahan şehrinin asıl adı Hacı Tarha...

10 Kas 2015

Kasım Hanlığı

Moskova yakınındaki Oka Irmağı'nın Kuzey kıyısında hüküm süren bir Türk hanlığı Hanlığın ismi burasının ilk hakimi Kasım bin Uluğ Muhammed’e izâf...

08 Kas 2015

Hive Hanlığı

**On altıncı yüzyılda, Harezm’de kurulan ve 1920’ye kadar fasılalarla devam eden hanlık** Şeybânî (Özbek) hâkimiyeti sonrasında Safevî işgâline u...

05 Kas 2015

Hokand Hanlığı (1710-1876)

Şibanoğulları'ndan olan Şahruh, 1710 yılında, Fergana'da bir hanlık kurdu. Bu hanlığın merkezi Hokand idi. Fergana, Özbekler zamanında Maveraünnehir'...

05 Kas 2015

Kazan Hanlığı

**İdil (Volga) Irmağı kıyısındaki Kazan şehrinde kurulmuş bir Türk Devleti** Kuzeydoğu Avrupa’ya göç eden Türkler tarafından 15. yüzyılda kurulup...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

24 Eki 2015

Nogay Hanlığı (Ordası)

Altın-Ordu kumandanlarından Nogay (veya Nohay), 1259'dan 1299'a kadar, yaklaşık 40 yıl, bu devletin mukadderatına hâkim olmuş, ancak, Cengiz sülâle g...

27 Nis 2015

Tarihte Kurulan Türk Devletleri – Doç. Dr. Abdülkadir DONUK

**TARİHTE KURULAN TÜRK DEVLETLERİ** **Not: Bu makale 1984 yılında yazılmıştır. 2 defa daha güncellenmesine rağmen onlarca veri eksiktir. O döne...