Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 7
site geneli toplamının yüzde %0.27'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 7
site geneli toplamının yüzde %0.28'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
22 Ara 2015

Cengiz Kağan'ın Kökeni Hakkında

Dünya tarihinde pek çok önemli komutan, Kağan gelip geçmiş ancak hiçbirisi onun kadar ünlenmemiş ve kökeni konusu tartışılmamıştır. Bugün bile halen h...

15 Kas 2015

Oğuz - Yabgu Devleti

Oğuzlar, 10. asrın ilk yarısında, kışlık merkezi Yeni-kent olan bir devlet kurmuşlardı. Başta Yabgu bulunuyor. Kül Erkin unvanlı bir başbuğ, ona naip...

13 Kas 2015

Celayirliler

İlhanlılardan sonra, Irak ve Âzerbaycan’da hakimiyet kuran Türkleşmiş Moğol Hanedanı. Celâyirlilerin ataları, Cengiz Han'a ilk yıllarında büyük y...

08 Kas 2015

Şeybanîler (Özbekler, Şibanîler, Şibânoğulları)

On beş ve on altıncı yüzyıllarda Mâverâünnehir’de hüküm süren Türk İslâm devleti. Adını Muhammed Şeybânî Handan alan bu devlete Özbekler de de...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

27 Nis 2015

Tarihte Kurulan Türk Devletleri – Doç. Dr. Abdülkadir DONUK

**TARİHTE KURULAN TÜRK DEVLETLERİ** **Not: Bu makale 1984 yılında yazılmıştır. 2 defa daha güncellenmesine rağmen onlarca veri eksiktir. O döne...

25 Nis 2015

IV. Rükneddin Kılıç Arslan (1262-1266)

II. Gıyasettin Keyhüsrev’in ortanca oğlu olan Kılıç Arslan Göyük Han’ın tahta çıkış merasimine katılmış ve ondan aldığı yarlığı ile dönüşte Sivas’ta a...