Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 8
site geneli toplamının yüzde %0.31'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 8
site geneli toplamının yüzde %0.32'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
20 Tem 2017

BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ (BCA) MÜHTELİT MÜBADELE KOMİSYONU TASFİY...

**Necat ÇETİN** 1923 ile 1927 yılları arasında Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen toplam 456.720 mübadilden 11.638 tanesi Çanakkale iline iskân edilmiş...

26 May 2017

MÜBADİL TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE DENİZLİ'YE İSKAN EDİLEN MÜBADİLLE...

**NECAT ÇETİN** Tasfiye talepnameleri hakkında kısa bilgi: 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan antlaşmasının mübadele kısmın imzalanmasını ve mübadeleye ta...

24 Nis 2017

TORBALI NÜFUS ESAS DEFTER KAYITLARINDA RUMELİ-BALKAN (MÜBADİLE, ROMANY...

**Necat ÇETİN** **Mübadele Kayıtları:** Lozan Anlaşmasının eki olan “Türk ve Rum Ahalinin Mübadelesine Dair Mukavelename ve Protokol” 30 Kasım 1923...

05 Nis 2017

TASFİYE TALEPNAMELERİNDE GÖRE ÜSKÜDAR KAZASINA İSKAN EDİLEN MÜBADİLLER...

Necat Çetin Hakan Yaşar 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin anlaşma gereği 1923-1927 yılları aras...

12 Ara 2016

BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ MÜBADİL TASFİYE TALEPNAMELERİNDE BORNOV...

**NECAT ÇETİN** 30 Ocak 1923 tarihinde Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin imzalanan sözleşme ve protokol gereği, Kasım 1923'ten itib...

11 Eki 2016

TASFİYE TALEPNÂMELERİNE GÖRE BOLU’YA İSKÂN EDİLEN MÜBADİLLERİN GELDİKL...

**Necat ÇETİN- Muzaffer ÇETİN** Lozan Görüşmeleri esnasında Türk ve Yunan hükümetlerinin üzerinde anlaştıkları 30 Ocak 1923 tarihli Mübadele Söz...

10 Eki 2016

BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ MÜBADİL TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE MUĞ...

30 Ocak 1923 tarihinde Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin imzalanan sözleşme ve protokol gereği, Kasım 1923'ten itibaren ülkenin birçok ye...

29 Şub 2016

NÜFUS MÜBADELESİ SÖZLEŞMESİ - 30 Ocak 1923

Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyrukları ile Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923...