Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 9
site geneli toplamının yüzde %0.34'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 9
site geneli toplamının yüzde %0.36'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
03 Tem 2018

DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK VE ALP ER TUNGA* / ORHAN ŞAİK GÖKYAY

\* Bu ad aslında "Tuña" diye okunmak gerektir, çünkü eski yazımızda "sağır kef" diye adlandırılan ve genizden gelen harf "ng" biçiminde yazılırdı. Bun...

27 Tem 2017

KURT İÇERİKLİ ATASÖZLERİ

Kurda konuk giden köpeğini yanında götürür (Türkiye Türkçesi) Kurdun konaklığına get, köpeği de ardından apar (Kazak Türkçesi) Börünen dost olsa...

04 Tem 2017

Türk Dilinin Devreleri ve Milattan Önceki Durumu - Prof. Dr. Ahmet Caf...

**TÜRK DİLİNİN DEVRELERİ VE MİLATTAN ÖNCEKİ DURUMU** Türk dilinin menşei ve en eski devresi hakkında fikir ve nazariyeleri, kısaca, gözden geçird...

02 Haz 2017

SİZLERSİNİZ BU ÂNI IŞIKLARLA TÜRK EDEN

**Yahya Kemal BEYATLI** **ÜSKÜDAR'IN DOST IŞIKLARI** Ötmekte fecre karşı horozlar birer birer ; Geçtikçe her dakika belirmektedir seher...

19 Mar 2017

BABA SOYUNU BİLMEYEN ADAM OLMAZ!

**Manas** **Cakıp Bay (Manas'ın babası)** > **Manas:** > > > Baba soyunu sopunu bilmeyen adam olmaz. Benim yedi göbek soyumu anlat. A...

15 Mar 2017

TANRI 11. YÜZYILDA DÜNYA HÜKÜMDARLIĞINI VE HAKİMİYETİNİ TÜRKLERE VERMİ...

**Kaşgarlı Mahmud** “Tanrı’nın devlet ’kut/siyasi iktidar’ güneşini, Türk burçlarından doğdurmuş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde gökler...

12 Mar 2017

TÜRKLERDE AV RİTÜELLERİ

**JEAN PAUL ROUX** Orta Asya ve Sibirya'nın bugünkü Türk dünyasında sapsız av ritüelleri yürütülmektedir. Hatta bunların izlerine, İslâmiyeti be...

05 Mar 2017

TÜRKLERE TÜRKÇE SÖYLEMEK GEREKİR!

**Ebu'l Gazi Bahadır Han** **Şecere-i Terakime** Bizden önce Türkçe tarih anlatanların, halka hünerlerini ve üstatlıklarını göstermek iç...

04 Mar 2017

DÜNYA BEYLERİ ARASINDA EN İYİLERİ TÜRK BEYLERİDİR!

**Yusuf Has Hâcip** [(. . .Körü barsa emdi bu Türk begleri ajun beglerinde bular yigleri. . .) Eğer dikkat edersen, görürsün ki düny...