Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 21
site geneli toplamının yüzde %0.80'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 21
site geneli toplamının yüzde %0.84'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2
12 Ara 2017

İSTANBUL İLKOKUL ÇOCUKLARININ TÜM ÇOCUKLAR ADINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET...

İstanbullu çocuklar,23 Nisan 1929 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine iletilmek üzere şu isteklerini bildirmişlerdir: TÜRKIYE BÜYÜK MlLLET...

15 Haz 2017

CENGİZ AYTMATOV’UN İLK ÖĞRETMEN ROMANINDAKİ EĞİTSEL SORUNLAR VE ÖĞRETM...

**Mahir KALFA** **Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi** Cengiz Aytmatov’un İlk Öğretmen isimli romanında Kırgızların şifahi eğitimden örg...

02 Haz 2017

TÜRK SOYUNUN ADINI ACUNDA VE GÖKLERDE YÜCELTECEĞİZ!

Olgun Çocuk’un “Biz Yaparız TürKKal.Y.2500” adlı “Sürekli Fen Ötküncü (Öykü)”nde, yıldızlara yapılacak yolculuk için seçilen dördü erkek üçü kız “yedi...

30 May 2017

YALÇIN ANAYURTTA

**ÇALIŞKAN ÇOCUK DERGİSİ'NDEN (1934) BİR BÖLÜM:** > “Çalışkan Çocuk”un gezici (seyyah) arkadaşı > > YALÇIN ANAYURTTA > > “Çalışka...

03 Nis 2017

TÜRK EĞİTİM REFORMUNDA BİR İSİM: MEHMET TAHİR MÜNİF PAŞA

**Betül Batır** **İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi** Bilimin ve aklın önemini kavramış, bunları yaşamın temel esası s...

16 Şub 2017

1. MAARİF KONGRESİ’NİN AÇILIŞ KONUŞMASI

**M. KEMAL ATATÜRK** Muhterem Hanımlar, Efendiler Harb-i umûmî memleketimize bir mağlûbiyet tevcîh etti. Düşmanlarımız bunu vesile kılarak...

02 Tem 2016

UNUTULMAZ MAARİF VEKİLİ, "MUSTAFA NECATİ BEY (1894 - 1 OCAK 1929)"

**Yrd.Doç.Dr. Fuat ÖZER** **Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı** 1...

19 Haz 2016

ZİYA GÖKALP’İN EĞİTİM TARİHİMİZ AÇISINDAN ÖNEMİ

Ziya Gökalp, Türk Düşünce tarihinde benzerine çok az rastlanılan bir şahsiyettir. O gençlik çağında II. Abdülhamid yönetimi ile mücadele etmiş, II. Me...

16 Haz 2016

Türk Tarihi'nin Ana Hatları

**Türk Tarihi'nin Ana Hatları**, 1928 ile 1931 yılları arasında Atatürk'ün önderliğinde hazırlanan ve 1931-1941 yılları arasında liselerde okutulan dö...

13 Haz 2016

BİR TÜRK "MİLLİ TERBİYE", "TARİH VE KÜLTÜR BİLİNCİ" ROMANI: PERVANELER

Pervaneler, çok unsurlu etnik yapının çöktüğü ve yerine milliyetin başat bir aktör olarak öne çıktığı bir konjonktürün romanıdır ve roman, devrin en t...

05 Haz 2016

GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ÇOCUK DERGİSİ, "OLGUN ÇOCUK"

Olgun Çocuk’un “Sürekli Fen Ötküncü (Öykü)”nde, yıldızlara yapılacak yolculuk için seçilen dördü erkek üçü kız “yedi atılgan bilgili Türk genci”nin ad...

01 Haz 2016

ŞIPKA KAHRAMANI "SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA" DİYOR Kİ:

> "Avrupa'da yazılan kitaplar ya dinimize, yahut milletimize (Türklüğümüze) ait iftiralarla doludur. Bu kitaplardan hiçbirisi tercüme edilip de ülkemi...

30 May 2016

FATİH SULTAN MEHMED'İN OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNE ARMAĞANI: SAHN-I SEMÂN...

İlk İslam devletinden Fatih Sultan Mehmet devrine kadar eğitim alanında birçok faaliyet yapılmış ve bunun sonucunda birçok medrese kuruldu. Bu medrese...

12 Mar 2016

“ÖĞRETMEN” MEHMET AKİF ERSOY

> *“O çocuklarla beraber, gece gündüz didinin.* > > > *Giden üç yüz senelik ilmi tez elden edinin.”* \ M. Akif Ersoy, Safahat, İnkılap Kitab...

08 Mar 2016

DİLCİ REŞİT GALİP

**BİRİNCİ TÜRK DİLİ KURULTAYI** **Ahmet Şevket Elman (\*)** Maarif Vekili Dr. Reşit Galip Beyin nutku: - Türkiye Cumhuriyetinin Şanlı Reis...

22 Şub 2016

ZİYA GÖKALP'İN KALEMİNDEN, "MİLLİ EĞİTİM"

“Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran bir özellik var. Başka milletlerde en seciyeli ve ahlâklı kimseler tahsilde en ziyade ileri gitmiş fertler arasınd...

28 Kas 2015

Mirasımıza Sahip Çıkmak

> "Gönül ister ki, Afrika'nın kuzeyinden Endülüs'e çıkayım ve sonra Balkanlar üzerinden tekrar İstanbul'a döneyim!" Yavuz Sultan Selim (Mısır'ın f...

24 Kas 2015

TÜRKİYE CUMHURİYETİ "ÖĞRETMEN ANDI"

***TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA, ATATÜRK İNKILAP VE İLKELERİNE, ANAYASADA İFADESİNİ BULAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE SADAKATLA BAĞLI KALACAĞIMA;***...

14 Eyl 2015

ZİNCİRLİ MEDRESE'NİN KAPISINDAKİ ZİNCİRİN SIRRI

Kırım Hanı I. Mengli Giray’ın emri üzerine onun son saltanat döneminde (1467-1474, 1475-1476, 1478-1514) inşa edilmiş olup Bahçesaray’a bitişik Salacı...

08 Tem 2015

KUTADGU BİLİG’DE ÇOCUK EĞİTİMİ

**Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU** En pahalı yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsan diğer canlılar gibi dünyaya bazı bilgilerle donanımlı olarak g...

1 2