Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 9
site geneli toplamının yüzde %0.34'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 9
site geneli toplamının yüzde %0.36'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
26 Kas 2015

Türgiş Devleti (Türgişler)

Adlarının “Türk+ş” şeklinde gelişmiş olduğu bildirilen Türgişler, Talas - Çu - İli - Isık Göl sahasında oturuyor ve Batı Göktürkler'in (On-Oklar) To-...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

20 Ağu 2015

Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk Sanatı 5

**BURKAN VE MÂNİ DİNLERİ ÇEVRESİNDE TÜRK SANATI** **DOĞU TÜRKİSTAN VE KANSU’DA** **SANAT MERKEZLERİ** **Sanat Eserlerinden Örnekler** **3...

01 Ağu 2015

İslamiyetten Evvel Orta Asya Türk Resim Sanatı - Dördüncü Devre

**IV-M. VII.-XV. Yüzyıllar arasında İslâmiyetten önceki Orta Asya Türk resim sanatının klâsik devri:** **Orta Asya Türk B ve C tarzlarının doğuşu:...

01 Ağu 2015

İslamiyetten Evvel Orta Asya Türk Resim Sanatı - Üçüncü Devre

**III- Üçüncü Devre (M. VI.-VII. Yüzyıl) Orta Asya Türk resim tarzının doğuşu:** **Türk tesirlerinin ikonografik tezâhürleri:** M.VII. yüzy...

01 Ağu 2015

İslamiyetten Evvel Orta Asya Türk Resim Sanatı- İkinci Devre

**II – İkinci Devre (M. V-VII. Yüzyıllar). Muhtelif mektebler arasında, birleşik bir uslûba doğru gelişme:** **A-Muhit:** Orta Asya Türk san...

31 Tem 2015

İSLAMİYETTEN EVVEL ORTA ASYA TÜRK RESİM SANATI

**EMEL ESİN** **İstanbul** Resim sanatı bakımından İslamiyetten evvelki Orta Asya’nın dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğunu a...

13 May 2015

ESKİ TÜRKLERDE OK'UN HUKUKİ BİR SEMBOL OLARAK KULLANILMASI

Bir kavmin meşgalesi ile düşünüş ve inanışları arasında sıkı münasebetlerin mevcut bulunduğu, birtakım adet ve ananelerin o kavmin iptidai zamanla...

07 May 2015

Dokuz Oğuzlar ve Gök Türkler

**DOKUZ OĞUZLAR VE GÖK TÜRKLER** F. LASZLO Almancadan çeviren: HASAN EREN Dokuz Oğuz kavim ismi, iptida yalnız Arap tarihçilerine bor...