Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 10
site geneli toplamının yüzde %0.38'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 10
site geneli toplamının yüzde %0.40'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
10 May 2016

ORUÇ BEY TARİHİ'NDE "ANKARA SAVAŞI"

Yıldırım Han ordusunu, Timur Han'ın ordusuna karşı savaş düzenine sokru. İki taraftan iki deniz gibi askerler, iki ejderha gibi birbirine dolaşıp sava...

01 May 2016

Timur’un Günlüğü - Beyin Askere Muammele Tüzüğü

ASKERİN BEYİNE KARŞI VE BEYİN ASKERİNE MUAMELE TÜZÜĞÜ Doğru asker bilmeli ki, o eğer kendi askeri olduğunda ondan neyi isterse, aynen şunu beyi...

18 Nis 2016

TİMUR'UN GÜNLÜĞÜ - MISIR, ŞAM VE RUM ÜLKELERİNİN FETHİ - 30. KENGEŞ

Benim şân-ı şevketim Kayser'in \[Yıldırım Beyazıd\] kulağına kadar yetişti. Sivas, Malatya kalelerini ele geçirip oralara konmuş muhafız askerlerin he...

17 Nis 2016

Timur'un Günlüğü - 15. Kengeş

**TURAN TOPRAKLARINI DÜŞMAN KALINTILARINDAN ARINDIRMAK İÇİN YAPTIĞIM ON BEŞİNCİ KENGEŞ** Ceta leşkerlerini, Ilyas Hoca'yı Mâverâünnehr'den çıkar...

16 Nis 2016

TİMUR'UN GÜNLÜĞÜ - DEŞT-İ KIPÇAK SEFERİ / 22. KENGEŞ

Benim askerlerim Deşt-i Kıpçak yazlığında Toktamış'ı arkasından kovalayarak beş ay geçirmişti. Azıkları azalınca asker içinde açlık baş gösterdi. Şöyl...

15 Nis 2016

TİMUR'UN GÜNLÜĞÜ - DOST/DÜŞMANA MUAMELE TÜZÜĞÜ

Ne zaman Turan memleketlerini tâbi kılıp kendime bağladığımda Semerkand'da kurulmuş saltanat tahtına oturdum. Şu günden itibaren dost-düşmana düzgün,...

25 Kas 2015

Safevi Devleti (Safeviler)

On altı ile on sekizinci yüzyıllar arasında İran’da hüküm süren Türk hânedânı. Evliyanın büyüklerinden olan Şeyh Safiyyüddin Erdebilî’nin soyundan ge...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

27 Eki 2015

Timur İmparatorluğu-I

Timur, kendi adıyla anılan büyük Türk İmparatorluğu'nun kurucusudur. 8 Nisan 1336'da, Türkistan'ın Keş şehrinde dünyaya geldi. Semerkand'ın güneyinde...

07 Eki 2015

Timurlular Dönemi (1494) Kulaklı Kurt-Ejder Şeklinde Tuğ

Timurlular Dönemi (1494) Kulaklı Kurt-Ejder Şeklinde Tuğ