Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 7
site geneli toplamının yüzde %0.27'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 7
site geneli toplamının yüzde %0.28'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
01 May 2016

ALBASTI - TÜRK MİTOLOJİSİ

“Al, alkarısı, alanası, alkızı, albasması, alarvadı, alacama, albıs, almış” gibi adlarla anılan, hemen hemen bütün Türk dünyasında görülen olağanüstü...

18 Nis 2016

Şamanizm / Tufan Efsanesi - Abdülkadir İNAN

Sonra seller bir daha aktı, yukarıda zikredildiği gibi mağaradaki yarıklara toprak dolduruldu. Güneş Sünbüle yıldızında idi. Binaenaleyh bu toprağın p...

17 Nis 2016

Şamanizm / Yaratılışa Dair Efsaneler - Abdülkadir İNAN

#### DÜNYANIN VE İNSANLARIN YARADILIŞINA DAİR EFSANELER Her kavmin kozmogonisi olduğu gibi eski Türklerin de kendilerine mahsus yaradılış efsanele...

01 May 2015

YENİ YIL KUTLAMASI TÜRKLERDE BAŞLADI! “NARDUGAN BAYRAMI”

Türkler tarih sayfalarında yer almaya başladıkları ilk dönemlerden beri yeni yılı Akçam ağaçlarını süsleyerek, ateş yakararak ve dans ederek kutlarla...

18 Nis 2015

Chou’lar Ve Bu Devirde Türklerden Gelen ‘Gök Dini’

**CHOU’LAR VE BU DEVİRDE TÜRKLERDEN GELEN ‘GÖK DİNİ’** **Dr. Muhaddere. N. Özerdim** **Sinoloji Doçenti** Çin’in geniş tar...

16 Nis 2015

İT BAŞLI ULUS EFSANESİ

Kuzey ve Doğu Türklerinin folklorunda “İt başlı sığır ayaklı” bir ulus bulunduğu hakkında çok yaygın bir efsane vardır. Başkurtlarda ve Sibirya Türkle...

13 Nis 2015

ALTAY KAVİMLERİNDE GÖK TANRI

(\*- Uno Harva, Les Representations Religieuses des Peuples Altaiques (traduit de l’allemand par jean-Louis Parret). Gallimord-Paris, 1959, p. 101-110...