Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 7
site geneli toplamının yüzde %0.27'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 7
site geneli toplamının yüzde %0.28'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
01 May 2016

ALBASTI - TÜRK MİTOLOJİSİ

“Al, alkarısı, alanası, alkızı, albasması, alarvadı, alacama, albıs, almış” gibi adlarla anılan, hemen hemen bütün Türk dünyasında görülen olağanüstü...

18 Nis 2016

Şamanizm / Tufan Efsanesi - Abdülkadir İNAN

Sonra seller bir daha aktı, yukarıda zikredildiği gibi mağaradaki yarıklara toprak dolduruldu. Güneş Sünbüle yıldızında idi. Binaenaleyh bu toprağın p...

17 Nis 2016

Şamanizm / Yaratılışa Dair Efsaneler - Abdülkadir İNAN

#### DÜNYANIN VE İNSANLARIN YARADILIŞINA DAİR EFSANELER Her kavmin kozmogonisi olduğu gibi eski Türklerin de kendilerine mahsus yaradılış efsanele...

27 Haz 2015

Saha (Yakut) Türklerinin Kut-Sür İnancı

**SAHA (YAKUT) TÜRKLERİNİN KUT-SÜR İNANCI** **Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU** Kimilerinin bir din kimilerinin ise bir inanç sistemi olarak görd...

17 Haz 2015

Saha Halkının Kamlığı

Kamlık (Şamanlık), Lena Irmağı’nın orta havzasında Taş devrinden beri var olan Fetişizm, Totemizm, Büyücülük gibi arkaik kültleri ihtiva eden geleneks...

17 May 2015

Saha Kahramanlık Destanı - Olonkho - Olonho

Saha folklorunun en önemli ve tarihi türü “Olonxo” adı verilen kahramanlık destanlarıdır. Olonkolar, birkaç bin mısradan başlayıp, otuz kırk bin mısra...

26 Nis 2015

SAHA (YAKUT) TÜRKLERİ

**Dr. Baymirza Hayıt** (Not: Makale 1985 yılında Saha Türkleri ile ilişkilerin Atatürk'ten sonra tekrar yoğun başladığı yıllarda yazılmıştır. Bi...