Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 231
site geneli toplamının yüzde %8.85'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 230
site geneli toplamının yüzde %9.24'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 1
site geneli toplamının yüzde %0.82'i
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
25 Eyl 2018

YILDIRIM BEYAZID'IN ESARETİ VE İNTİHARI HAKKINDA - M. FUAD KÖPRÜLÜ

DEMİR KAFES RİVAYETİ Yıldırım Beyazıd'ın Timur'a esir düştükten sonra. demir kafese konduğu hakkındaki meşhur rivayet, osmanlı tarihine dair neş...

23 Tem 2018

ÇOLAK HASAN

> İki taş arasında ezildi kolu > > Sakattır askerlikten geçemez yolu > > Hasan'ın kalbi yiğitlik dolu > > Padişah çadırına koymaz ka...

11 Tem 2018

GENÇ OSMAN

> Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı > > Gören düşmanların tebdili şaştı > > Kelle koltuğunda üç gün savaştı > > Yiğitlere serdar ol...

22 Haz 2018

OSMANLI - TÜRK ÇEKİŞMESİ

Fransız Tarihçilerden seçmeler \*Türk(men) Şefler (Beldiceaunu 1992 : 21) Bizans olsun, Selçuklu ya da Moğol olsun her türlü (merkezi) otor...

20 Haz 2018

DEVŞİRME - GEOFREY LEWIS

Hıristiyan asıllı erkek çocukların, 3-5 yıl ara ile, Devletin askeri ve mülki hizmetleri için seçilerek toplanması, eğitilip yetiştirilmesi ve görevle...

20 Haz 2018

OSMANLI'NIN DOĞUŞU - KURULUŞ SÖYLENCESİ II - AŞIKPAŞAOĞLU

Ertuğrul Gazi işitti ki, Selçuklu Hanedanından Sultan Alaeddin, Acem'den Rum’a gelip Padişah oldu. "Öyleyse bize dahi vacip oldu ki erin kadri kıymeti...

17 Haz 2018

OSMANLI'NIN DOĞUŞU - KURULUŞ SÖYLENCESİ I

Doğu'dan gelen Mogolların baskısı altında kendilerine yeni otlaklar aramak üzere Süleyman Bey'in yönetiminde (1225'te) Anadolu’ya giren 400 çadırlık (...

28 May 2018

RUMİ 1320-21 YILI SON OSMANLI NÜFUS SAYIMINDA NÜFUS ESAS DEFTER KAYITL...

**Necat Çetin** Araştırma yöntemi: Torbalı ilçesinde, yerel tarih araştırmaları yapmak için 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfu...

09 Oca 2018

TOZKOPARAN İSKENDER

Onüç yaşında bir bir okçu yiğit Sancağı uğruna ettiler şehit Türk tarihi basmış onu bağrına Tozkoparan İskender derler adına...

03 Oca 2018

İŞKODRA ALAY SANCAĞININ BULUNMA HİKAYESİ

Balkanlardan son çekildiğimiz yerlerden birisi bugün Arnavutluk sınırları içersinde kalan İşkodra’dır. İşkodra’dan en son 23 Nisan 2013 günü bayrağımı...

04 Ara 2017

TORBALI HELVACI KÖYÜ ARAŞTIRMASI -NECAT ÇETİN

Torbalı ilçesine yaklaşık 23 km. uzaklıkta bulunan Helvacı köyü, Ormanköy, Bozköy gibi yerleşim yerini değiştiren köylerimizdendir. Köyde köyün ilk ku...

12 Kas 2017

AKINCI MEMİŞ

> Onbir yaşında akıncı Memiş > > Adı, tarihe, destana geçmiş. > > "Kornam başkasına ağamı" demiş, > > Alevler içinde, oklandı Memiş....

19 Eyl 2017

TARİHİ DEMOĞRAFİSİ VE KİTABELERİ İLE KARAKIZLAR KÖYÜ ARAŞTIRMASI

**NECAT ÇETİN** Karakızlar köyünün adının tam olarak nereden geldiği bilinmemektedir. Ancak daha önceki adının “Karagazi” olduğu söylenmektedir. Bu...

11 Eyl 2017

TORBALI KARAOT KÖYÜ ARAŞTIRMASI

**NECAT ÇETİN** Osmanlı belgelerinde **“Karaot Tımarı”** olarak geçen köyün ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Ancak köyün çevresindeki dağılmış...

29 Ağu 2017

TANZİMAT DÖNEMİNE KARŞI BİR SUİKAST TEŞEBBÜSÜ: KULELİ VAK'ASI

**CEM DÜZEN** **Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi** Sultan Abdülmecid'in saltanatının son dönemlerinde Eylül 1859 tarihin...

28 Ağu 2017

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: "DEVLETİN CENAZESİ..."

**KADİRCAN KAFLI** Şair ve büyük vatansever Namık Kemal, Osmanlı devletinin o zamanki halini görerek üzülüyor; tenkitler yağdı­rıyor, bu gidişle...

21 Ağu 2017

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: "NEMİZ KALDI BİZİM MÜLKİ ARAB’DA?"

**KADİRCAN KAFLI** NÖBETİMİ SAVDIM!... Mısır’ın fethinden sonra da uzun zaman orada kalmak usanç vermişti; kimse cesaret edemediği için pa...

20 Ağu 2017

YAŞLANMIŞ TÜRKİYE

**BERTHE GEORGES - GAULIS** Yaşlanmış Türkiye denilince akla padişah gelir. Kah zayıf kah güçlü, bazen müstebit, bazen de beceriksiz olan Vahdet...

18 Ağu 2017

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: "SARAYIN PERDECİSİ?.."

**KADİRCAN KAFLI** Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiği zaman Bizans; hükümdarlarının sarayını da gezdi; oradaki muhteşem dairelerin bomboş, d...

17 Ağu 2017

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: "GERİ VERİLEN YEMİN!.."

**KADİRCAN KAFLI** Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlılar ordusunda en mükemmel cinsten on bin Fransız süvarisi vardı ve bunlara Bürgonya dükas...

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12