Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 21
site geneli toplamının yüzde %0.80'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 21
site geneli toplamının yüzde %0.84'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2
16 Şub 2016

Temuçin'in Cengiz Han Ünvanı Alması ve Fetihleri

[![cengiz-han](http://turkcetarih.com/uploads/wpbackup/cengiz-han-300x200-720x450.jpg)](http://turkcetarih.com/uploads/wpbackup/cengiz-han-720x450.jpg...

24 Ara 2015

Cengiz Han’ın Cihan Hakimiyeti Fikrinin Maddi ve Manevi Kaynakları 3

#### Cengiz Han’ın Ötüken’i Devlet Merkezi Seçme Nedenleri Türk devlet geleneğinde ve anlayışında “ötüken”in çok önemli bir yeri vardır. Hunların...

24 Ara 2015

Cengiz Han’ın Cihan Hakimiyeti Fikrinin Maddi ve Manevi Kaynakları 2

#### Cengiz Han’ın Hakimiyet Hakkı ve Kozmolojik Unsurlarla İlişkisi Türk telakkisinde kozmolojik unsurlar özellikle güneş, ay ve yıldızlarla tem...

24 Ara 2015

Cengiz Han’ın Cihan Hakimiyeti Fikrinin Maddi ve Manevi Kaynakları 1

#### Cengiz Han’ın, Tanrının Yeryüzündeki Temsilcisi Olması Cengiz Moğolları Türk kültürünü, destani ananelerini, Uygur yazısını ve birçok müesse...

25 Kas 2015

Sırpsındığı Savaşı (Zaferi)

**Osmanlı kuvvetlerinin Haçlı ordusuyla yaptığı ilk savaş (1364)** Osmanlı Beyliği'nin Trakya ve Balkanlar'da hızla ilerleyerek birçok yeri ele g...

17 Kas 2015

Kösedağ Savaşı

Anadolu Selçuklularının, Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaş. Türk-İslâm tarihinde, önemli bir dönüm nok...

17 Kas 2015

Astrahan (Astırhan) Hanlığı (1466-1577)

Astrahan Hanlığı, İtil (Volga) Nehri'nin Hazar Denizi'ne döküldüğü yerde, Astrahan şehrinde kurulmuştur (1466). Astrahan şehrinin asıl adı Hacı Tarha...

27 Eki 2015

Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türklerin göç hareketleri, ilk çağlarda başladı Ortaçağ'ın sonlarına kadar sürdü. Bu dönem içinde birçok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakd...

13 Eyl 2015

Reform ve Reform Hareketleri-II

**[Reform ve Reform Hareketleri-I](http://turkcetarih.com/reform-ve-reform-hareketleri-i)** **REFORMUN NEDENLERİ** Katolik Kilisesinin bozulması...

10 Eyl 2015

Kıbrıs’ın Fethi

Kıbrıs, Venediklilerin elinde bulunmaktaydı. Mısır’ın alınmasından sonra, Venedikliler Memlûk Sultanlığına Kıbrıs için verdikleri vergiyi Osmanlılara...

27 Ağu 2015

KİMDİR BU DRAKULA?

Tarihin ilginç bir özelliği var. Kimileri olayları farklı bir açıdan değerlendirir ve edindiği bazı bilgilere göre tarihteki kişilikleri yüceltir ve y...

21 Ağu 2015

İpek Yolu

İpek Yolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur. Milattan yüzyıllar önce Mısırlı...

21 Ağu 2015

İstanbul’un Fethinin Genel Etkisi

**İktisadi Göz ile İstanbul’un Fethinin Eski Doğu Roma Topluluğuna Genel Etkisi;** Doğu Roma İmparatorluğu 1453 yılına gelindiğinde İstanbul ve civarı...

14 Ağu 2015

CENGİZ HAN KİMDİR?

Moğol hükümdarı Cengiz Han 1227 yılında attan düşerek öldü. Büyük Moğol imparatoru Cengiz Han (Moğolca Tengiz Khan) 1162 ile 18 ağustos 1227 tarihleri...

19 May 2015

Tarihimizde İlk Kapitülasyon Kanuni'den çok daha önce başlar.

Türklerin Anadolu ve Ortadoğu hakimiyetini ele geçirmeleri üzerine başlatılan ilk Haçlı Seferleri döneminden itibaren Avrupalılara kapitülasyonların b...

13 May 2015

Ortazaman – Türk İslam Dünyasında Hıristiyanlar ve Yahudiler

**Ortazaman – Türk İslam Dünyasında Hıristiyanlar ve Yahudiler** Prof. A. Mez (Not: Kaynakça 96'dan sonrası vardır. Makalenin tamamını paylaş...

07 May 2015

Abaka Han'ın Anadolu Seferi

Sultan Baybars’ın Moğollar karşısında kazanmış olduğu başarı Anadolu halkını büyük bir sevince boğmuştu. Ancak Moğolların uğradığı bozgundan Muineddin...

27 Nis 2015

Cengiz Han'ın Torunundan Hristiyan Misyonere...

Papa IV. Innocentius'un Moğolistan'a gönderdiği Plan Carpino, Hakan'a papanın mektubunu vermiştir. Bu zata Cengiz'in torunu: "Ben Tenri'nin adale...

26 Nis 2015

DEDE KORKUT KİTABI VE SLAV DESTANLARI

**Doç. Dr. Metin Ekici, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi** Dünya üzerindeki mille...

25 Nis 2015

IV. Rükneddin Kılıç Arslan (1262-1266)

II. Gıyasettin Keyhüsrev’in ortanca oğlu olan Kılıç Arslan Göyük Han’ın tahta çıkış merasimine katılmış ve ondan aldığı yarlığı ile dönüşte Sivas’ta a...

1 2