Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 9
site geneli toplamının yüzde %0.34'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 9
site geneli toplamının yüzde %0.36'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
08 May 2018

SAKA ADIYLA KİMLERİ ADLANDIRIYORLARDI?

İskit kabileleri kendilerini nasıl adlandırıyorlardı? Ahameniş Kralı I. Darius’un (hâkimiyet yılları: M. Ö. 522–486) meşhur Behistun Yazıtı’nda Seyhun...

07 Ara 2017

ARİLERİN ÜLKESİ

Erken Çin kaynaklarında Çin İmparatorluğu sakinlerine benzemeyen “Batı Bölgesi”nin uzun yüzlü, uzun burunlu, sıkça kırmızımsı sarı saçlı ve beyaz t...

06 Kas 2017

SARMAT SAVAŞÇILARININ YAŞADIĞI KÜLTÜR ÇEVRESİ

Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlar doğuda Hazar Denizinden batıda Macar ovasına kadar çok geniş bir sahayı kaplamaktaydı. Bu kültür coğrafyası tarih ö...

24 Ağu 2017

TURAN OVASI

**EMEL ESİN** Esile mezarından Batıya doğru açılan yaylalar ve ovalar boyunca 1000 km kadar ilerleyince, Turan ovasına inilir (40° - 45°K, 57° -...

03 Ağu 2017

KAGNILI, KIRGIZ VE KÖK-TÜRK KÜLTÜRLERİ BİR MÜŞTEREK KÖKDEN DOĞMUŞTUR

**EMEL ESİN** Târîhçiler ve arkeologlar, hem târihî kaydlara, hem de arkeolojik kalıntılara dayanarak, Kem kıyıları ve Kögmen dağlarındaki kültü...

03 Haz 2015

KAZIM MİRŞAN'IN TÜRK TARİHİ TEZLERİ

Kazım Mirşan'ın Haluk Tarcan ile birlikte savundukları tezin, Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikleri ile 1930 yıllarında oluşturulan Güneş Dil Teorisi'ni...

15 May 2015

TÜRK TARİHİNİN BAŞLANGICI

**Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu** Türkler bugün olduğu gibi eski çağlarda da ayrı ayrı boy adlarıyle tanınıyorlardı. Bugünkü, Kırgızlar, Özbekler...

13 Nis 2015

AZGINLAŞAN TÜRKÇÜLÜK DÜŞMANLIĞI

**NEJDET SANÇAR** Türkçülük, bir insani fikirdir. Hem de insani fikirlerin en yücesidir. Çünkü, insan cemiyetlerinin en büyüğü olan Türk Milletini...

13 Nis 2015

TÜRK SİYASİ TARİHİNDE ORD.PROF. YUSUF HİKMET (1891-1980)

Cumhuriyet tarihimizin önemli siyasetçilerinden olan Yusuf Hikmet Bayur bilimsel kişiliğiyle de tanınmaktadır. Özellikle Türk İnkılâbı Tarihi adlı büy...