Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 17
site geneli toplamının yüzde %0.65'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 17
site geneli toplamının yüzde %0.68'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
12 Ağu 2018

SARMAT ORDUSU

M. Ö. III.–II. yüzyıllar boyunca Sarmatlar, Tanrı Dağları’ndan Tuna’ya kadarki bozkırlara akın etti, M.S. II–III. yüzyıllarda ise Doğu Avrupa’da hafif...

06 Tem 2018

SAKA KABİLELERİNİN KADERİ

Merkezî Asya’da Hun Devleti’nin kurulmasına bağlı olarak M. Ö. II. yüzyılda göçebe kabilelerin yeni göçleri başladı. Doğu Türkistan’daki otlak yerleri...

06 Haz 2018

ORTA ASYA SAKA KABİLELERİ

Darius ve onun mirasçısı Serhas (M. Ö. 486–484’te hüküm sürdü) kendi yazıtlarında Farsların hâkimiyeti altında olan bir Orta Asya Saka kabileler birli...

20 May 2018

ORTA ASYA’DAKİ SAKALARIN TARİHİNİN BAŞLANGICI

İdil Ötesi’ndeki bozkırlarda yaşa­yan Saka kabileleri, aynen Kuzey Karadeniz Yanı’ndaki İskitler gibi, aralarındaki (Saka kabileleri arasın­daki) jene...

14 Ara 2017

ORTA İDİL’DEKİ FİN-UGORLARIN ASKERİ FAALİYETLERİNDE ORMAN VE BOZKIRIN...

Ananin Kültürü coğrafyasında yapılan arkeolojik kazı çalışmaları, bu topluluğun çok gelişmiş askerî silahlara sahip olduğunu göstermektedir. M. Ö. VII...

07 Ara 2017

ARİLERİN ÜLKESİ

Erken Çin kaynaklarında Çin İmparatorluğu sakinlerine benzemeyen “Batı Bölgesi”nin uzun yüzlü, uzun burunlu, sıkça kırmızımsı sarı saçlı ve beyaz t...

23 Kas 2017

SARMATLAR'IN ÖZELLİKLERİ

Bozkır kavimleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Sarmatların yaşam biçimleri, adetleri ve kültürleri İskitlere çok benziyordu. Sarmatlar İskitçe...

16 Kas 2017

SARMAT SAVAŞÇILARININ EĞİTİMİ

Bozkır insanı için konar göçer hayat tarzı bir öğretici idi. Sürüler otlatılırken yaylaktan kışlağa, kışlaktan yaylağa gidilip gelinirken başak bir uğ...

06 Eki 2017

KENGERES, KUŞÂN VE "WUSUN" İDÂRESİNDE ORTA ASYA BÖLGELERİ

**EMEL ESİN** Doğu Hunlarının, Batıya doğru akınlarında, M.Ö. II. yüzyıl Çin tâ­rihlerinin «K’ang-kü» dediği, Sir-derya ve Taşkend ile Sogd ille...

21 Eyl 2017

KUZEY TÜRK BOYLARI

**EMEL ESİN** Çin ve Çin sınırlarındaki çevre, M.Ö. II. yüzyıla kadar, Franke’nin tabiri ile sistem şekline girmiş ve şekilperestlik ile kısırlı...

07 Ağu 2017

SARMATLAR

**Rukiye ÖZTÜRK** Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlarda İskit dönemi son bulduktan sonra Sarmat dönemi başlamıştır. Sarmatlar M.Ö.7. yüzyılda Don...

30 Kas 2016

MARAŞ’TA AĞAÇERİLER VE HATIRALARI

**Sinan Kahyaoğlu - Necat Çetin** Maraş Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında geçit durumundadır. Tarih boyunca bu iki bölge arasında...

28 Şub 2016

Eski Önasya Dinlerinde Monoteist Temayüller

ESKİ ÖNASYA DİNLERİNDE MONOTEİST TEMAYÜLLER Din, insanlık için her devirde ve her zaman en büyük bir ihtiyaç olmuştur. Asrımızın insanı b...

03 Haz 2015

KAZIM MİRŞAN'IN TÜRK TARİHİ TEZLERİ

Kazım Mirşan'ın Haluk Tarcan ile birlikte savundukları tezin, Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikleri ile 1930 yıllarında oluşturulan Güneş Dil Teorisi'ni...

17 Nis 2015

TÜRKLÜĞÜN KÖKLERİ VE YAYILIŞI

Bir ırk ki yüzlerce, binlerce bölüntülere ayrılıyor ve bunların her birisi de yine bir çok kısımlara bölünüyor, ona ufak bir varlık nazariyle bakmak...

10 Nis 2015

Alplar ve Elfler:Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu

**ALPLAR VE ELFLER** Doç.Dr. Osman Karatay Emre AygünSon yıllardaki araştırmalar Türk anayurdunun Altaylarda, hele de Sibirya’nın doğusunda ola...

10 Nis 2015

Suvarlar: Doğu Avrupa'nın Esrarengiz Kavmi

**Suvarlar: Doğu Avrupa'nın Esrarengiz Kavmi** Doç.Dr. Osman KARATAY Suvarlar (Sabirler) Hun sonrası dönemde Kafkaslara gelmiş, daha çok...