Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 14
site geneli toplamının yüzde %0.54'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 14
site geneli toplamının yüzde %0.56'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
02 May 2018

TÜRK MİTOLOJİSİ KARAKTERLERİ: "ALAHÇIN HATUN"

Toprağın sahibi olduğuna inanılan Aan Alahçın Hotun büyük bir kayın ağacında oturur. En eski ve güçlü olarak bilinen bu ruhun tabiatı, insanları, hayv...

22 Mar 2017

TÜRK MİTOLOJİSİ'NDE "BARAK"

**JEAN PAUL ROUX** Bir yırtıcı kuş, özellikle de bir kartal tarafından dünyaya getirilen mitolojik köpek. Kâşgarlı Mahmud, Barak maddesi altında...

28 Oca 2017

IRKIL-ATA

**PERTEV N. BORATAV** İrkil, veya Irkıl-Ata, Irkıl-Koca, Irkıl-Hoca'da denir. Oğuz Han'ın ve onun en yaşlı oğlu Kün Han'ın ihtiyar bilge danışma...

15 Oca 2017

BASAT

**PERTEV N. BORATAV** Dede Korkut Kitabında kendisine bir bölüm adanan kah­ramandır. Kitapta, mucizevî çocukluğu ve Tepegöz'e kahramanca karşı ç...

01 May 2016

ALBASTI - TÜRK MİTOLOJİSİ

“Al, alkarısı, alanası, alkızı, albasması, alarvadı, alacama, albıs, almış” gibi adlarla anılan, hemen hemen bütün Türk dünyasında görülen olağanüstü...

11 May 2015

TÜRK ÇOCUĞUNA YENİ YILDA GERÇEK KAHRAMANINI ÖĞRETELİM! “AYAZ ATA”

[![Ayaz Ata 2]()]() Hristiyanların kendi içinde çelişkiler taşıyan “Noel Baba” figüründen binlerce yıl önce Türk Mitolojisinde var olan so...

27 Nis 2015

"KAM" OLMAK...

Kamlık gücü ve kabiliyeti soydan gelme mistik bir karakter taşır. Kamlık, öğrenme yolu ile elde edilemez. Aday, kamlık geleneğine mahsus gizli bilgile...

26 Nis 2015

Gök Tengri'nin Habercisi, Gökbörü'nün Yoldaşı Çift Başlı Kartal

"Yerle gök arasında kutsal bir kapı varmış. Çift başlı kartal bu kapıyı tutarmış..." Tengri'yi bir aracı olmadan, sarsılmaz mantıkları ve a...

20 Nis 2015

Pars, Atalarımızdan Bir Mesaj İletiyor: “ Türk, Hedefine Varmadan Asla...

[![Anadolu Parsı.jpg](-300x156.png)](.png) Pars, atalarımızın seçtiği ongunlar arasında, Gökbörü'den sonra belkide Türk'ün karakterini en iyi yan...

17 Nis 2015

Tulpar, “Türk” Adını Eski Günlerine Uçurmak İçin Binicisini Arıyor…

Tulpar yerün birevü buççağunda bulsa da, öz yılkısın tabar. (Tulpar dünyanın bir başka köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur.) At Türk'ün...

16 Nis 2015

Soy Ağacı

Günlerden bir gün idi, Tanrı dolanıyordu, Baktı bir ağaç gördü, göğe tırmanıyordu. Garip bir ağaç idi, dalsız budaksız idi, Tanrı bunu g...

15 Nis 2015

“TÜRK MİLLETİ, YENİDEN DOĞMAK İÇİN KÜL OLMAYI BEKLEME.” - TUĞRUL KUŞU

Türk Mitolojisi'nde Bilgi Ağacı üzerinde yaşayan, kızıl renkli, otuz kuş büyüklüğünde olan Tuğrul Kuşu sınırsız bilgeliğe sahiptir. Aynı zamanda 'Devl...

13 Nis 2015

Sümer’de İnanç

Tanrılar mı insanları yarattı yoksa insanlar mı tanrıları? Sümerler MÖ 3500-MÖ 2000 yılları arasında aşağı Mezopotamya'da faaliyet gösteren uygarlıktı...

03 Nis 2015

TÜRK'ÜN GERÇEK KURDU, “GÖK-BÖRÜ”

Biz yanlış olarak Türkler'in "Gök-Börü" yani "Gök-Kurt" dedikleri kutsal "Bozkurt" adını veregelmişiz. Aslında "Gök" ile "Boz" arasında büyük ayrılık...