Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 18
site geneli toplamının yüzde %0.69'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 18
site geneli toplamının yüzde %0.72'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
28 Kas 2015

Osmanlı'yı Yağma Yarışı

Emperyalist güçler, tek blok halinde üzerimize çullanmıştı. Batılı devletler, ölümünü bekledikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun terekesinden pay kapmak...

13 Eyl 2015

Kısaca Hindistan Tarihi

Bilindiği kadarıyla Hindistan tarihi köklerini İndus Vadisi medeniyetinden alır. Bu medeniyetler Mohenjo-daro, Harappa ve Lothal olarak bilinen sitele...

13 Eyl 2015

Hiroşima

Hiroşima, batı Japonya’nın Çugoku bölgesinde bulunan şehirdir. Dünya tarihine nükleer saldırıya maruz kalan ilk şehir olarak geçmiştir. Japonya 8 Ara...

13 Eyl 2015

Amerika’ya Osmanlı Yardımı-I

Günümüzde, pek çok ülke gibi Türkiye de Amerika’dan yardım alıyor. Aylardır IMF’den gelecek 1,5 milyar doları sabırsızlıkla bekliyor; geldi, gelecek,...

10 Eyl 2015

Endülüs'e doğru-II

[**Endülüs'e doğru-I**](http://turkcetarih.com/enduluse-dogru-i/) > ‘’Firara mecal yok! Arkanızda düşman gibi bir deniz, önünüzde deniz gibi bi...

10 Eyl 2015

Balkanlar'da Türk Etkileri-II

**[Balkanlarda Türk Etkileri-I](http://turkcetarih.com/balkanlarda-turk-etkileri-i/)** Gece gündüz pişmanlık gözyaşları döküyoruz. Zira burada hi...

10 Eyl 2015

İsviçre

Bugün İsviçre denilen Helvetia’da yaşayan Kelt kabilelerin M.Ö. 58 yılında Roma İmparatoru Julius Caesar’a yenilmeleriyle ülke beş asır boyunca Roma...

10 Eyl 2015

Endülüs’e Doğru-I

VII. asırda, yeni bir inanç, yeni bir anlayış hâkimiyet kurmuş, yeni bir dünyanın müjde ve mesajları inananları yerinde duramaz hale getirmiştir. İçl...

10 Eyl 2015

Balkanlarda Türk Etkileri-I

**Balkanlar…** Birçok millet ve devlet himayesi altına girmiş ve Osmanlı’daki kadar mutlu ve huzurlu olmamıştır. Peki, neden ve nasıl isyanlar çı...

10 Eyl 2015

Mart Olayları

Mart Olayları ya da Mart Katliamı, 30 Mart 1918 – 3 Nisan 1918 tarihleri arasında Bakü şehri ve civarında Bakü Sovyet’i ve Ermeni Devrimci Federasyonu...

10 Eyl 2015

Akka Kuşatması-II

Mısır’ın işgal altında olduğunu duyan Cezzar Ahmed Paşa, bulunduğu bölge Sayda’yı her ihtimale karşı güçlendirmeye başladı. Napolyon’un Mısır’a soruns...

03 Eyl 2015

II.Dünya Savaşı II

**AVRUPA'DA SAVAŞ BAŞLIYOR** Almanya, Ağustos 1939’da SSCB ile 0 yıl geçerli olacak bir saldırmazlık paktı imzaladıktan sonra, 1 Eylül’de Polonya...

03 Eyl 2015

II.Dünya Savaşı I

3 Eylül 1939’da İngiltere ve Fransa’nın, Polonya’yı işgal eden Almanya’ya savaş ilan etmesiyle başladı. Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu Mi...

01 Eyl 2015

Ampir Nedir ?

Napolyon devrinde Fransa’da başlamış ve Avrupa’ya yayılmış olan mimari, mobilya, giyim vb. üslûbu, tarzı. Eskiçağ tarz ve üslûplarının yorumlanması, d...

21 Ağu 2015

Panslavizm

Panslavizm, Rusya’nın, özellikle Çarlık döneminde uyguladığı, Slav ırkından olanları kendi hâkimiyeti altında bir devlet halinde toplama siyasetidir....

21 Ağu 2015

İpek Yolu

İpek Yolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur. Milattan yüzyıllar önce Mısırlı...

18 May 2015

Orta Çağ ve Daha Eski Dönemlerin Halklarına Ait Giysiler - Bölüm 1

\[caption id="attachment\_2536" align="aligncenter" width="724"\][![Orta Çağ Giysileri]()]() Orta Çağ Giysileri\[/caption\] **Orta Çağ Giysileri 1**...

18 May 2015

Orta Çağ ve Daha Eski Dönemlerin Halklarına Ait Giysiler - Bölüm 2

\[caption id="attachment\_2542" align="aligncenter" width="694"\][![Orta Çağ Giysileri 5]()]() Orta Çağ Giysileri 5\[/caption\] **Orta Çağ Giysileri...