Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 7
site geneli toplamının yüzde %0.27'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 7
site geneli toplamının yüzde %0.28'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

16 Haz 2015

POMAK TÜRKLERİ - RODOP PİRİN VE VARDAR MAKEDONYASI

**Doç.Dr. Hüseyin Memişoğlu** Pomak Türkleri genellikle Rodop Pirin ve Vardar Makedonyası bölgelerinde ikamet etmektedirler. Bunun haricinde bug...

16 Haz 2015

POMAK TÜRKLERİ

Balkanlarda Türk varlığının, ilk olarak Balkanlara M.Ö.2. yüzyılda ulaşan İskit Türklerinin ve Orta Asya’dan batıya göç eden kavimlerin gelişiyle...

15 May 2015

Kafkasya İçin Türkiyat Araştırmalarının Önemi

**Kafkasya İçin Türkiyat Araştırmalarının Önemi** Doç. Dr. Ufuk TAVKUL Kafkasya’da yaşamakta olan Türk topluluklarından söz edecek olursa...

05 May 2015

Anadolu'nun Türkleşmesi -I- ( Selçuklu Öncesi )

**ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ -I-** **(SELÇUKLU ÖNCESİ)** Dr. M. Abdulhaluk Çay Günümüz Türkiyesinin ikinci önemli meselesi Ortadoğu’da çık...

10 Nis 2015

GORALILAR

**Tülin Çoruhlu** Gora halk sanatlarında Türk kültürünün evren tasavvuru, renk ve motif sembolizminin izleri aşikardır. Bunda kuşku yoktur. Eski...

10 Nis 2015

Alplar ve Elfler:Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu

**ALPLAR VE ELFLER** Doç.Dr. Osman Karatay Emre AygünSon yıllardaki araştırmalar Türk anayurdunun Altaylarda, hele de Sibirya’nın doğusunda ola...