Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 76
site geneli toplamının yüzde %2.91'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 76
site geneli toplamının yüzde %3.05'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2 3 4
27 Eki 2016

ORKUN ABECESİ 4 – ÇİFT SESLİLER

#### ÇİFT SESLİLER Çift sesli damgalardan "**ny**" Ö , "**ng/ñ" ğ**, "**nç**" I , "**nd/nt**" P, "**ld/lt**" u olanları hem ince hem kalın ünlüle...

26 Eki 2016

ORKUN ABECESİ 3 – ÜNSÜZLER

Orkun abecesinde ünsüzler iki şekilde vardır; kalın ve ince. Ünsüzlerin her birisinin somut bir anlamı vardır. Örneğin; **EB** (b) damgasının an...

25 Eki 2016

ORKUN ABECESİ 2 – ÜNLÜLER

Orkun abecesinde 4 adet ünlü damga bulunur bunlar; "a/e" (A), "ı/i" (ı), "o/u" (U) ve "ö/ü" (ü). - "a/e" (A) ünlüsü sözcük içinde genellikle yazıl...

24 Eki 2016

ORKUN ABECESİ 1 - ÖN TANITIM

Orkun abecesi, Türklerin son yazılı taş belgesi "mengü taşlar"da ortaya çıkmıştır. Orkun abecesi denmesinin nedeni son ve mükemmel biçimini Orkun'daki...

29 Eyl 2016

TÜRKLERİN MENŞEİ, TEŞEKKÜLLERİ VE TARZI

Türk milletinin her kişisi, birtakım farklarla ve fakat umumî surette birbirine benzer. Bazı yapılış farklarını ise tabiî bulmak lâzımdır. Çünkü Mezop...

16 Haz 2016

Türk Tarihi'nin Ana Hatları

**Türk Tarihi'nin Ana Hatları**, 1928 ile 1931 yılları arasında Atatürk'ün önderliğinde hazırlanan ve 1931-1941 yılları arasında liselerde okutulan dö...

21 Nis 2016

TÜRK KÜLTÜRÜNDE "KARA"

"Türk yön bilgisinde Kara renk, kuzeydir. Halkımızın coğrafyayı adlandırışında bunu görebiliriz. Karadeniz örneğinde olduğu gibi. Kuzey soğuğun, kışın...

17 Nis 2016

Şamanizm / Yaratılışa Dair Efsaneler - Abdülkadir İNAN

#### DÜNYANIN VE İNSANLARIN YARADILIŞINA DAİR EFSANELER Her kavmin kozmogonisi olduğu gibi eski Türklerin de kendilerine mahsus yaradılış efsanele...

08 Nis 2016

BÜYÜK YAS

**ZEKİ ÖMER DEFNE** Dağlarda vatan, gökleri yırtar tasasından, Dağlarda bugün bin kaya kopmakta yasından... Dağlar koşuyor kabrine bak, her...

26 Mar 2016

BATI – TÜRKİSTAN TÜRKLERİ

**Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu** Orta-Asya, insanlık tarihinin kültür beşiği, Türk anavatan taşmasının ilk yerleşme menzili ve medeniyeti merkezidi...

07 Mar 2016

Mahmut Esat Bozkurt'un Sözleri

> “Türk’ün en kötüsü, Türk olmayanın en iyisinden iyidir. Geçmişte Osmanlı imparatorluğunun bahtsızlığı ekseriya mukadderatını Türklerden başkasının i...

04 Mar 2016

Döşemealtı Halıları

DÖŞEMEALTI HALILARI **Ayşen Aldoğan** **Sanat Tarihçisi** Desen, renk, kalite ve form bakımından eski geleneğini günümüze dek sürdüre...

03 Oca 2016

Ne İdik, Ne Olduk?

Eski Türkler (Yenileriyle karşılaştırmak acı verebilir) Ne İdik, Ne Olduk? *Faziletliydik*: Kimsenin malına, mülküne göz dikmezdik. Kimsenin...

02 Oca 2016

BARIŞ MANÇO’NUN SANATÇI KİMLİĞİ ÜZERİNE

**Arş. Gör. Göktürk Erdoğan** **Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri** Barış Manço modern bir Evliya Ç...

01 Oca 2016

Sultan İbrahim, Deli miydi?

Babası Sultan I. Ahmed Hân, anası Mahpeyker Kösem Sultan'dır. 5 Kasım 1615'de doğmuş. 18 Ağustos 1648'de vefat etmiştir. Ağabeyi IV. Murad'dan sonra...

28 Ara 2015

Hakas Şamanizmi Hakkında Yazılan Bazı Makaleler

**“HAKAS ŞAMANİZMİ/DÜNYA GÖRÜŞÜ” ÜZERİNE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR - Abdulselam ARVAS** Şamanizm, gerek iç gerekse dış yapısıyla dikkat çeken ve a...

24 Ara 2015

Cengiz Han’ın Cihan Hakimiyeti Fikrinin Maddi ve Manevi Kaynakları 3

#### Cengiz Han’ın Ötüken’i Devlet Merkezi Seçme Nedenleri Türk devlet geleneğinde ve anlayışında “ötüken”in çok önemli bir yeri vardır. Hunların...

23 Ara 2015

Balkan Savaşları

Osmanlı Devletinin Balkanlar’daki dört devlete karşı yaptığı savaşlar **Birinci Balkan Savaşı** 1789 Fransız İhtilâlinin dünyaya yayd...

22 Ara 2015

Cengiz Kağan'ın Kökeni Hakkında

Dünya tarihinde pek çok önemli komutan, Kağan gelip geçmiş ancak hiçbirisi onun kadar ünlenmemiş ve kökeni konusu tartışılmamıştır. Bugün bile halen h...

21 Ara 2015

Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele

İtalyan ve özellikle Balkan savaşları, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu siyasî ve askerî yöndeki çaresizliği, bütün dehşetiyle ortaya koydu. Siya...

1 2 3 4