Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 122
site geneli toplamının yüzde %4.67'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 122
site geneli toplamının yüzde %100.00'i
1 2 3 4 5 6 7
07 Ağustos 2017

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, HAYATI VE ESERLERİ - OSMAN FİKRİ SERTKAYA

Hüseyin Nihâl Atsız İstanbul'da 1905'te doğdu, 1975'te de öldü. Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Rıza Nur gibi öncülerin yolunda git...

devamını oku
06 Ağustos 2017

ATATÜRK VE SUMERLİLER - MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Türkiye'nin büyük Sumeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, 1972-2009 yılları arasında kaleme aldığı makalelerini Atatürk ve Sumerliler başlıklı kitabında toplad...

devamını oku
05 Ağustos 2017

TÜRK TARİHİNDE MESELELER - ATSIZ

Türk tarihi henüz tedvin edilmemiştir. Bu kadar büyük ve mühim bir milletin tarihi için “henüz tedvin edilmemiştir” demek ilk bakışta insana imk...

devamını oku
04 Ağustos 2017

TÜRK TÖRESİ - ZİYA GÖKALP

Ziya Gökalp ilk kez 1923 yılında yayımlanan kitabında, Türklerin töreyi ne şekilde tanımladığını, töre anlayışlarının nasıl şekillendiğini, töreyle il...

devamını oku
03 Ağustos 2017

ATSIZ'IN MEKTUPLARI - YÜCEL HACALOĞLU

Atsız’ın hayatı boyunca değişik şahsiyetlere yazdığı yüzlerce mektup Bir döneme ışık tutan, Atsız’ın ruh yapısını ve fikir dünyasını olduğu gibi yansı...

devamını oku
02 Ağustos 2017

GÖKTÜRK YAZISI VE ORHUN TÜRKÇESİ - YAVUZ TANYERİ

Bu çalışma, Türk dilinin tarihî gelişimini aydınlatmada önemli bir rol üstlenen Göktürk harfli yazıtların tanıtılmasını, yazıtlarda kullanılan dili...

devamını oku
31 Temmuz 2017

DOĞU ANADOLU'DA ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ - DR. YAŞAR KALAFAT

İçindekiler : SÖZ BAŞI İKİNCİ BASKININ SÖZ BAŞI BİRİNCİ BASKININ SÖZ BAŞI TÜRK İNANÇLARINA GENEL BAKIŞ TÜRK İNANÇ YUMAĞI...

devamını oku
29 Temmuz 2017

ATLANTİSLİLER SÜMERLER ETRÜSKLER TÜRK MÜ? - ORD. PROF. DR. REHA OĞUZ TÜRKKAN

Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurduğunda, Batılıların Türkleri medeniyetten nasibi olmayan bir millet gibi göstermelerine karşı gerçeklerin araştırılm...

devamını oku
28 Temmuz 2017

SÜMERLİLERDE TUFAN TUFAN'DA TÜRKLER - MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Ünlü Sümeroloğumuz Muazzez İlmiye Çığ, şimdi de Orta Asya kökenli Tufan efsanesinin izini sürüyor. Tufan konusu, şimdiye kadar birçok kez ve birkaç aç...

devamını oku
27 Temmuz 2017

ETRÜSKLER TÜRK MÜ İDİ? - ADİLE AYDA

"Günün birinde, Orta Asya’daki kazıların neticeleri ırkçı peşin hükümlerin ve politik mülâhazaların tesirinde olmayan bilginler tarafindan, daha objek...

devamını oku
26 Temmuz 2017

ETRÜSK - TÜRK BAĞI - FİRUDİN AĞASIOĞLU

Türkolog Firudin Ağasıoğlu’nun yazdığı bu kitapta Etrüsklerin kökeni, tarihi, etnografyası. mitolojisi ve dili hakkında bilgi veriliyor, Etrüsk - Türk...

devamını oku
24 Temmuz 2017

KIZILDERİLİLER VE TÜRKLER - ORD. PROF. DR. REHA OĞUZ TÜRKKAN

“Kızılderililer ve Türkler“ kitabının yazarı Columbia Universitesi eski öğretim görevilisi Prof. Dr. R. Oğuz Türkkan, 25 yıl yaşadığı (1947-1972) Amer...

devamını oku
11 Mart 2017

BOZKURTLARIN ÖLÜMÜ - H. NİHAL ATSIZ

"… bir roman yazmak üzereyim. Hem de öyle bir roman ki hayatın bizzat kendisini aksettirecek. İçinde hem romantizme, hem de realizme yer olmakla berab...

devamını oku
12 Şubat 2017

ŞERİAT VE KÖLELİK - İLHAN ARSEL

İslam ile kölelik ilişkisi tartışmalarında İslamcılar genellikle kaçamak tutumlar alırlar. Köleliği sürdüren ve kurumsallaştıran İslam kaynakları k...

devamını oku
07 Ocak 2017

OĞUZNAME - NECATİ GÜLTEPE

OĞUZNAME GİBİ GÖRKEMLİ BİR MİTOLOJİ HAZİNESİNDEN, YANİ TOPLUMSAL ALTI ŞUURDAN YOKSUN OLDUĞUMUZDAN, MİLLET OLARAK SOSYAL VE SİYASAL PROBLEMLERLE...

devamını oku
23 Kasım 2016

LOZAN İFTİRALARINA CEVAPLAR - AHMET ÖZGÜR TÜREN EDİTÖRLÜĞÜNDE

Genel olarak İçerik: Lozan 100 Yıllıktır Yalanı Lozan ve Halifelik Yalanı Lozan’dan Dolayı Yeraltı Kaynaklarını Çıkaramıyoruz Yalanı Mı...

devamını oku
23 Kasım 2016

ATATÜRK'Ü ÖLDÜRME PLANLARI - ÜMİT DOĞAN

Osmanlı Devleti çöküyor ardında bırakacakları ise birileri için iştah kabartıyordu. Emperyalist güçler Anadolu coğrafyasından kadim Türk milletini sil...

devamını oku
16 Kasım 2016

ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ VE TÜRKLER - İLHAN ARSEL

Bu kitabın asıl amacı, bir yandan Arap ve İslam geriliklerinin sorumluluğunu Türklere yükleyen Arap milliyetçisinin yalanlarını (ki bu yalanlar arasın...

devamını oku
15 Kasım 2016

Murat Tanrıkulu - Coğrafya ve Kültür

Murat Tanrıkulu'dan daha önce 'Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı' adlı eserde bahsetmiştik. Ancak burada sözü geçen eserimiz "Coğrafya ve Kü...

devamını oku
17 Eylül 2016

Mitolojilerle Derin Denizli - Nuray Bilgili

Denizli'de Göktürk Yazıtları Bulundu ! Denizli ağaç Mitolojisi, Denizli Obolar ve Kozmik Dağ Mitolojisi, Kurban Mitolojisi ve Denizli Beyağaç Ere...

devamını oku
1 2 3 4 5 6 7