Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 122
site geneli toplamının yüzde %4.67'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 122
site geneli toplamının yüzde %100.00'i
1 2 3 4 5 6 7
13 Eylül 2018

GÖKBÖRÜ’NÜN İZİNDE KADİM TÜRKLERİN TOPRAKLARINDA - PROF. DR. AHMET TAŞAĞIL

**TARİH ÖNCESİNDEN COĞRAFYALAR ÖTESİNE: TÜRKLER** Onlar varlıklarının anlamını seferde buldular. Nice zamanlar içinde nice mekânlara sahip oldular....

devamını oku
29 Ağustos 2018

KIRIM HANLIĞI TARİHi ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (1441 - 1700) - PROF. DR. HALİL İNALCIK

Kırım Hanlığı kurulurken, Osmanlı Devleti de Fatih Sultan Mehmed’in yönetimi altında bir Ortaçağ beyliğinden Yeniçağ imparatorluğuna evriliyordu. Kırı...

devamını oku
20 Ağustos 2018

SULTAN ALP ARSLAN FETHİN BABASI - CİHAN PİYADEOĞLU

Cend’den Mâverâünnehir’e, Hârizm’den Horasan’a, İran’dan Anadolu’ya hâkimiyetlerini doğu ile batı arasında birleştirmiş ilk devlet… Bu coğrafyada bizl...

devamını oku
16 Ağustos 2018

TÜRKLERİN TARİHİ - JEAN PAUL ROUX

Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler, cesur, dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce bozkıra, sonra Çin içlerine ve sonra da sonu başı bel...

devamını oku
15 Ağustos 2018

TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜ - PROF. DR. İBRAHİM KAFESOĞLU

Yazarın kültürümüzle alakalı olarak erken bir dönemde yazdığı ve kendisinden sonra yapılan çalışmalara yol gösteren eseridir."Her millet maddî imkânla...

devamını oku
13 Ağustos 2018

TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ - PROF. DR. İLBER ORTAYLI

"Osmanlı İmparatorluğu gürültüyle ve aniden ortadan kalktı. Büyük imparatorluklar artlarında üç-beş yıllık değil, yüz yıllık sancılar bırakır."...

devamını oku
12 Ağustos 2018

OSMANLI TARİHİNDE EFSANELER VE GERÇEKLER - PROF. DR. HALİL İNALCIK

Osmanlı tarihinin kaynaklarına inildiğinde birçok abartılmış olay ve efsanevî şahsiyet görmek mümkün. Bu durumda okurlar şu soruyu sormakta çok haklı:...

devamını oku
10 Ağustos 2018

KADİM TÜRKLERİN MİTOLOJİK HİKAYELERİ - PROF. DR. FUZULİ BAYAT

Fuzuli Bayat, Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri adlı bu eserinde; değerlerimizin bir parçası olan Türk mitlerini bir araya getirerek bu mitlerin ya...

devamını oku
08 Ağustos 2018

TÜRKÇÜLÜK - YUSUF AKÇURA

Yusuf Akçuraoğlu, eserinin son satırlarında şöyle diyor: "Türkçülük fikri, yarım asır önce, birkaç kişinin kafasında ve kalbinde düşünceler, duygular...

devamını oku
04 Ağustos 2018

ESKİ TÜRKLER - LEV NIKOLAYEVIÇ GUMILOV

Lev Nikolayeviç Gumilöv'un Tarih bilimindeki temel ihtisası Hunlar ve Göktürkler başta olmak üzere Kadim Türkleredir. Gumilöv, esasen tarihçi olmakla...

devamını oku
02 Ağustos 2018

DOĞU TÜRKLERİ - LİU MAU-TSAİ

Eski Türklerden günümüze yetip gelen yazılı kaynaklar sadece taş kitabelerdir. Ama, E. Chavannes'in dediği gibi, onlar da tek başına bir halkın tarihi...

devamını oku
01 Ağustos 2018

BÜYÜK KARDEŞİM ATATÜRK -MAKBULE ATADAN

Kızkardeşi Atatürk'ü Anlatıyor > Büyük kardeşime karşı yöneltilen yanlış hükümlerin, düşünülmeden yapılan tenkitlerin son zamanlarda sıklaştığını der...

devamını oku
29 Temmuz 2018

GÖK-TÜRKLER I-II-III / AHMET TAŞAĞIL

Türk Kağanlığı yani Türk Devleti(İli), ülkemizde yaygın adıyla Gök-Türkler milletimi-zin adını resmi devlet adı olarak kullanmaları sebebiyle tarihimi...

devamını oku
25 Temmuz 2018

DİŞİ KURDUN RÜYALARI - CENGİZ AYTMATOV

Yüzyılımızın önde gelen yazarlarından Cengiz Aytmatov'un büyük yankılar uyandıran Dişi Kurdun Rüyaları romanında iyi-kötü, ilâhî adalet ve kader gibi...

devamını oku
19 Temmuz 2018

TÜRK MOSKOF KOMÜNİST - NEJDET SANÇAR

Düşmanın, sınır dışında bulunduğu çağları geriler­de bıraktık. Yıkmak istediği millete orduları ile saldıran düşmanın yerini, artık, cemiyeti içerden...

devamını oku
15 Temmuz 2018

TÜRK MOĞOL TARİHİ - KÜRŞAT YILDIRIM

Milletler için sadece yurt tuttukları coğrafya değil seçemedikleri komşuları da kaderleridir. Bugünkü coğrafi konumları ve münasebetlerinden da...

devamını oku
11 Temmuz 2018

MEDENÎ BİLGİLER (UYGARLIK BİLGİLERİ) - GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Medenî Bilgiler, ilk olarak 'Vatandaş İçin Medenî Bilgiler' adıyla 1930 yılında yayınlanmıştır. Maarif Vekâleti, Millî Talim ve Terbiye Dairesinin 7....

devamını oku
10 Temmuz 2018

TÜRK MİLLİ DESTANI OĞUZLAMA - BASRİ GOCUL

Basri Gocul ömrünü tek ülküye, Türk destanını manzum olarak yazmak düşüncesine vermiştir ve tek gaye üzerinde koşan insanların çoğu gibi onun d...

devamını oku
09 Temmuz 2018

ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCE YAPISINI ETKİLEYEN OLAYLAR, DÜŞÜNÜRLER, KİTAPLAR - ŞERAFETTİN TURAN

Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, yazarlar ve kitaplar söz konusu olduğunda, O'nun salt bir olayın ya da bir dü...

devamını oku
08 Temmuz 2018

GAGAUZLAR (HIRİSTİYAN TÜRKLER) - ATANAS MANOV

Her kitabın olduğu gibi, bu kitabın da ilginç bir öyküsü var. Özetle, şöyle: Ankara 'da çıkan "Ulus" gazetesi köşe yazarı, "Varlık" dergisi sahibi Yaş...

devamını oku
1 2 3 4 5 6 7