Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 10
site geneli toplamının yüzde %0.38'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 10
site geneli toplamının yüzde %0.40'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
24 Haz 2018

Kırım - Mirza Bala

KIRIM ===== Tarih boyunca muhtelif milletlerin, bilhassa türk ırkına mensup toplulukların, uğrağı olan Kırım’ın en eski sakinleri olarak anılan v...

28 Haz 2016

KIRIM TÜRK'Ü RESSAM RÜSTEM EMİNOV'UN KALEMİNDEN, FIRÇASINDAN "KIRIM SÜ...

Onlar benim halkım, Sovyet memleketinin birçok halkları gibi hainlik iftirasıyla suçlanıp, haklarından, milli devletleri, tarihi vatanından mahrum edi...

18 May 2016

KIRIM TATAR TÜRKÇESİNİN YAYILMA ALANLARI

Nevzat ÖZKAN, Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. XIII. yüzyıldan itibare...

18 May 2016

KIRIM İÇİN - M. KAHRAMAN

Ah! Ey yeşil ada, ey ana yurdu! Parçalarken seni şimâlin kurdu, Nerde, yok mu bu gün bir Altınordu; İmdâdına koşsun, isterim, hani? Benzeti...

01 Oca 2016

Aynalıkavak Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, 21 Mart 1779'da imzalanan antlaşmadır. 21 Temmuz 1774'de imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, Kırım'ın b...

05 Kas 2015

Kazan Hanlığı

**İdil (Volga) Irmağı kıyısındaki Kazan şehrinde kurulmuş bir Türk Devleti** Kuzeydoğu Avrupa’ya göç eden Türkler tarafından 15. yüzyılda kurulup...

23 Haz 2015

19. YÜZYILDA KIRIM'DA ORTAYA ÇIKAN BİR EĞİTİM MUCİZESİ, “USUL-Ü CEDİT”...

İsmail Gaspıralı öncülüğünde başlayan ve Tercüman gazetesi vasıtasıyla dünyada geniş kitlelere yayılan “Ceditçilik” yeni bir eğitim-öğretim anlayışı i...

20 Haz 2015

“KIRIM TATAR ŞARKILARI”NIN DİL-TARİHSEL AÇIDAN FONOLOJİK PERSPEKTİFİ

Tatar edebiyatının folklorik mahsullerinden olan şarkılar (maniler, cırlar), I. Dünya Savaşı esnasında Macar Türkolog Ignac Kunos tarafından Macarista...

23 May 2015

İSMAİL GASPIRALI VE “DİLDE BİRLİK” FİKRİ ÜZERİNE

Rusya’daki Türkçülük ve yenileşme hareketinin en önde gelen temsilcisi olarak kabul edilen İsmail Gaspıralı, 21 Mart 1851’de, Kırım’ın Bahçesaray şehr...

17 May 2015

KIRIM TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ VE MİLLİ MÜCADELE HAREKETİ (1944-1990)

1939 yılında yapılan Sovyetler Birliği nüfus sayımı verilerine göre Kırım’da 1.123.806 kişi yaşıyordu. Bu sayının 557.449’unu Ruslar, 218.492’sini Kır...