Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 7
site geneli toplamının yüzde %0.27'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 7
site geneli toplamının yüzde %0.28'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
06 Tem 2016

GAZAYİ (GAZİ GİRAY HAN)'DEN BEYİTLER...

Sanmanuz dârü'l-emân olan mekân kalur size Böyle kalsa bir iki gün dahi sabr idün görün Size güvenli bir yer olan yurdunuz kalır sanm...

18 May 2016

KIRIM TATAR TÜRKÇESİNİN YAYILMA ALANLARI

Nevzat ÖZKAN, Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. XIII. yüzyıldan itibare...

02 Kas 2015

Kırım Hanlığı

**Kuzey Karadeniz kıyısındaki Kırım Yarımadasında kurulmuş bir Türk devleti** Altınordu Devleti'nde hânedanlık mücadelesine katılan sülâle mensup...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

14 Eyl 2015

ZİNCİRLİ MEDRESE'NİN KAPISINDAKİ ZİNCİRİN SIRRI

Kırım Hanı I. Mengli Giray’ın emri üzerine onun son saltanat döneminde (1467-1474, 1475-1476, 1478-1514) inşa edilmiş olup Bahçesaray’a bitişik Salacı...

20 Haz 2015

“KIRIM TATAR ŞARKILARI”NIN DİL-TARİHSEL AÇIDAN FONOLOJİK PERSPEKTİFİ

Tatar edebiyatının folklorik mahsullerinden olan şarkılar (maniler, cırlar), I. Dünya Savaşı esnasında Macar Türkolog Ignac Kunos tarafından Macarista...

17 May 2015

KIRIM TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ VE MİLLİ MÜCADELE HAREKETİ (1944-1990)

1939 yılında yapılan Sovyetler Birliği nüfus sayımı verilerine göre Kırım’da 1.123.806 kişi yaşıyordu. Bu sayının 557.449’unu Ruslar, 218.492’sini Kır...