Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 6
site geneli toplamının yüzde %0.23'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 6
site geneli toplamının yüzde %0.24'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
14 Kas 2015

Karluklar

İlk olarak, Çin yıllığı T’ang-shu’da (7. asır) zikredilen (Ko-lo-lu) ve adları karlık (kar yığını) manasına gelen Karluklar’ın, Türk soyundan geldikl...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

01 Ağu 2015

İslamiyetten Evvel Orta Asya Türk Resim Sanatı - Dördüncü Devre

**IV-M. VII.-XV. Yüzyıllar arasında İslâmiyetten önceki Orta Asya Türk resim sanatının klâsik devri:** **Orta Asya Türk B ve C tarzlarının doğuşu:...

01 Ağu 2015

İslamiyetten Evvel Orta Asya Türk Resim Sanatı - Üçüncü Devre

**III- Üçüncü Devre (M. VI.-VII. Yüzyıl) Orta Asya Türk resim tarzının doğuşu:** **Türk tesirlerinin ikonografik tezâhürleri:** M.VII. yüzy...

01 Ağu 2015

İslamiyetten Evvel Orta Asya Türk Resim Sanatı- İkinci Devre

**II – İkinci Devre (M. V-VII. Yüzyıllar). Muhtelif mektebler arasında, birleşik bir uslûba doğru gelişme:** **A-Muhit:** Orta Asya Türk san...

31 Tem 2015

İSLAMİYETTEN EVVEL ORTA ASYA TÜRK RESİM SANATI

**EMEL ESİN** **İstanbul** Resim sanatı bakımından İslamiyetten evvelki Orta Asya’nın dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğunu a...