Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 41
site geneli toplamının yüzde %1.57'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 41
site geneli toplamının yüzde %1.65'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2 3
26 Haz 2018

IŞBARA HAN - H. NİHAL ATSIZ

Işbara Han, Doğu Gök Türkleri’nin kağanlarından Kara Kağan zamanında (619 - 630) han unvanını almış bir şahsiyet ise de, hakkında fazla bilgi yoktur....

21 Haz 2018

Soğd Maddesi - W. Barthold

**SOGD**. SOĞD, AL-SOĞD veya AL-SOĞD Orta Asya’da bir yer ismi. Aynı isim (eski farsça Suguda, yeni-avesta, sugva, grek. Sogdioi, yahut sogdianoi...

26 Ara 2017

KÖK-TÜRK DEVRİ İÇ ASYA TÜRKLERİNİN GÖRÜNÜŞÜ VE KIYAFETLERİ

**EMEL ESİN** M. VI.-VIII. yüzyıllardan göçebe Türk mezarlarındaki kazılar, her yerde, Mongoloid ve Eurepeoid karışıklığının muhtelif nisbetleri...

01 Ara 2017

İÇ ASYADAKİ KÖK-TÜRK DEVRİ YARI GÖÇEBELERİ - EMEL ESİN

İç Asya Kök-Türk devri yarı-göçebe kültürleri bölgesi, aşağı yukarı 43° Kuzey çizgisi üstünde, Asyayı başdan başa kaplıyordu. Tuna, özü, Tın, Yayık, E...

10 Eki 2016

Altay Dağlarında 2900 metre Rakımda Bulunan 1500 yıllık Türk Kadın Mum...

Altay Dağlarında 2900 metre Rakımda Bulunan 1500 yıllık Türk Kadın Mumyası Türk usulü atıyla birlikte gömülmüş. Mezardan çıkan koyun-koç kafasıdı...

24 Ara 2015

Varahşa Sarayı Duvar Resimleri

Gözde SAZAK, Araştırmacı Dr. Türk tarihinin en önemli devletlerinden olan ve ilk kez “Türk” adını taşıyan Gök-Türk Devleti, sanat tarihi açısında...

15 Ara 2015

I.Göktürk Hakanlığı

Göktürklerin 6. yüzyılın ilk yarısında Altay Dağları'nın doğu eteklerinde ve maden istihsal edilen yakın bölgelerde (Yarkent, Kaşgar, Kuça vb.) anane...

26 Kas 2015

Türgiş Devleti (Türgişler)

Adlarının “Türk+ş” şeklinde gelişmiş olduğu bildirilen Türgişler, Talas - Çu - İli - Isık Göl sahasında oturuyor ve Batı Göktürkler'in (On-Oklar) To-...

25 Kas 2015

Bilge Kağan Diyor Ki...

Ben, Göğe benzer Tanrı tarafından mevcut olmuş/ yaratılmış Türk Bilge Kağan. Bu zamanda Taht'a oturdum. Sözümü baştan sona işit! Önce küçük erkek kard...

21 Kas 2015

Batı Göktürk Hakanlığı

582 yılında, hakanlığın doğu kanadı ile resmen ilgisini kesen Tardu, her iki tarafı kendi idaresinde birleştirmek için gayret sarf ediyordu. Doğu hak...

21 Kas 2015

Doğu Göktürk Hakanlığı

Doğu'da zor şartlar altında, hakan İşbara, dengeyi büsbütün kaybetti. Ordu mensupları arasında, kendisi ile mücadeleye devam eden Ta-lo-pien'e bağlı...

14 Kas 2015

Talas Savaşı (Zaferi)

İlk müttefik Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. İslamiyet'i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da İslâm dîni...

14 Kas 2015

Karluklar

İlk olarak, Çin yıllığı T’ang-shu’da (7. asır) zikredilen (Ko-lo-lu) ve adları karlık (kar yığını) manasına gelen Karluklar’ın, Türk soyundan geldikl...

13 Kas 2015

İlk Ateşi Yakan, Bir Göktürk Mitolojisindeki Atamız: Türk

Aradığınız konu taşınmış veya silinmiş olabilir. Belki de hiç var olmamıştır. Daha sonra denemek sorunu çözebilir. > Türkçe Tarih yayın sistemi bot...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

27 Eki 2015

Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türklerin göç hareketleri, ilk çağlarda başladı Ortaçağ'ın sonlarına kadar sürdü. Bu dönem içinde birçok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakd...

22 Eki 2015

Avarlar (Avar İmparatorluğu)

Orta Avrupa'da, Frank krallığı ile Bizans imparatorluğu arasında, eski Hun, Sabar kalıntıları ve Ogurlar (Bulgarlar) gibi Türk kütlelerinin desteği i...

20 Eyl 2015

DOĞU GÖKTÜRK KAĞANI ŞE-TU'NUN ÇİN KAĞANINA YAZDIĞI MEKTUPTAN GÜNÜMÜZE...

592 yılında, Göktürkler ikiye bölünmüştür. Doğu Göktürkler’in başında Şe-Tu Kağan vardır. Çin Kağanı, Şe-Tu Kağana mektup yazarak, ona bir çok vaatte...

31 Tem 2015

İSLAMİYETTEN EVVEL ORTA ASYA TÜRK RESİM SANATI

**EMEL ESİN** **İstanbul** Resim sanatı bakımından İslamiyetten evvelki Orta Asya’nın dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğunu a...

07 Tem 2015

İlk Töles Boyları: Ugur, Ting-ling ve Kao-ch’e’ler

**İLK TÖLES BOYLARI** ===================== **Ugur, Ting-ling ve Kao-ch’e’ler** Shih-chi, Mao-tun’un Kuzey seferinden bahsederk...

1 2 3