Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 109
site geneli toplamının yüzde %4.18'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 109
site geneli toplamının yüzde %4.38'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2 3 4 5 6
29 Eyl 2018

ATATÜRK VE MANEVİ ÇOCUKLARI: ÜLKÜ (ADATEPE)

Ülkü 1932 yılında Ankara'da doğdu. Ülkü’nün annesi Selanik’li Vasfiye Hanım, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım tarafından evlatlık olarak alınıp, büyütü...

21 Eyl 2018

TÜRK DESTANLARINDA AT KAHRAMAN BİRLİKTELİĞİ

Bozkır kültüründe kahramanın en büyük yardımcısı, dostu, sırdaşı atıdır. At ile kahraman arasında güçlü ve sarsılmaz bir bağ vardır. Bu bağ at-kahrama...

21 Eyl 2018

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİNİN KURULUŞ HAZIRLIKLARI ÜZERİNE - Prof...

Cumhuriyet devrimizin Ankara Üniversitesi, bugün sekiz Fakülte halinde çalışmaktadır. Bunlardan Hukuk Fakültesi Ankara'da ilk kurulan Yüksek Öğretim m...

13 Eyl 2018

HUN HÜKÜMDARININ KIYAFETİ

Rus arkeolog P. K. Kozlov’un Moğolistan’ın kuzeyindeki Noyan­ula adlı yerdeki Hun soylularına ait mezarlardan çıkarttığı olağandışı buluntular sayesi...

12 Eyl 2018

TÜRK İHTİLALİNİN DÜSTURLARI V - MAHMUD ESAD BOZKURT

"Devletin siyaset veçhesini Türk çiftçileri, Türk çiftçilerinin ali menfaatleri göstermelidir. O gün yedi asırlık bir sergüzeşt tarihinin yapraklan ta...

11 Eyl 2018

TÜRK DESTANLARINDA AT KOŞUMLARI

Eski Türklerde at, sahip olunan devletin müdafaası için vazgeçilmez bir araçtır. Bu yüzden de savaş atları diğer atlara göre daha iyi ve sağlam koşuml...

10 Eyl 2018

AFŞIN’A MEKTUPLAR 4 - NEJDET SANÇAR

Sevgili Afşın, Bu sıkıntılı günler içinde, sen, bir karyola ile bir arabaya sahip olmuştun. Karyola bir arkadaşların, araba bir akrabala­rın idi...

06 Eyl 2018

ATATÜRK VE MANEVİ ÇOCUKLARI: RUKİYE (ERKİN)

Atatürk bir yurt gezisi sırasında Konya'da Rukiye'yi tanıdı. Kimsesiz olan bu kız çocuğunu Ankara'ya getirerek bakımını ve okutulmasını sağladı. Öğren...

05 Eyl 2018

TÜRK AT DAMGALARI

Damga, Türklerin boylarını ifade eden sembollerdir. Türklerin mevsim göçleri sırasında sürülerin birbirine karışmaması için her boy, kendi hayvanların...

27 Ağu 2018

ATATÜRK VE MANEVİ ÇOCUKLARI: SABİHA (GÖKÇEN)

Sabiha GÖKÇEN Mart 91131e Bursa’da dünyaya geldi. Annesini ve babasını küçük yaşta kaybeden Sabiha’ya ağabeyi bakmaya başladı. Mustafa Kemal 1925 yılı...

23 Ağu 2018

SUCU MEHMET

Düşman topunu dayamış Budin’e Ateş saçar durmadan Türk yiğidine Sucu Mehmet, düşman hendeğine inince Toplar kanatlanıp, uçtu Budin'e...

20 Ağu 2018

HUN DEVLETİ

M. Ö. I. binyıl ile M. S. I. binyılın ilk yarısında Orta İdil ile Altay bozkır ve dağları arasındaki yerleşik ve göçebe halklar, genellikle Hint­Avrup...

14 Ağu 2018

ALTAY TÜRKLERİNDE AVCILIKLA İLGİLİ PRATİKLER VE EFSANELERDEKİ YERİ

**Ferah TÜRKER** **Öğr. Üy. Dr., Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü** Avlanma, Altay Türklerinin hayatında en eski dönem...

11 Ağu 2018

MİLLİ KÜTÜPHANE NASIL KURULDU? - ADNAN ÖTÜKEN

Milli Kütüphane Müdürü Memleketimize bir Milli Kütüphane kazandırmak için giriştiğimiz teşebbüsün onuncu yılı, 15 nisan 1956 da tamamlana...

02 Ağu 2018

SARMAT KABİLELERİ

İskit ve Savromatların yerleşik olduğu ülkenin tama­mı, M. Ö. III. yüzyıldan itibaren antik kaynaklarında Sarmat Ülkesi olarak geçmektedir. Don’un bat...

29 Tem 2018

AMAZONLARIN TORUNLARI

Herodot’a göre Savromatların dillerinin “bozukluğu”nun sebebi, Savromatların İskit erkekleri ile Amazon kadınların soyundan gelmeleridir. Bu tür efsan...

26 Tem 2018

SARMATLARIN KÖKENİ

Antik müellifler, Sarmatları önceki asırların İskit dünyasının halkı olan Savromatlarla karıştırıyorlardı. İsim benzerliği, İskitlerle kıyasla her iki...

26 Tem 2018

LİDERDEN YOKSUN BİR İHTİLÂL FIRKASI VE MUSTAFA KEMAL - ALİ FUAT CEBESO...

Ertesi günü cuma idi. Öğleden sonra Genel Merkez toplantısı vardı. Toplantılar, çoğunlukla Talât Bey’in evinde yapılıyordu, Bunun başlıca sebebi, b...

24 Tem 2018

SARMAT DEVRİ

M. Ö. III. yüzyılda Doğu Avrupa’nın bozkırlarına yeni göçe­be kabileleri — Sarmatlar — hâkim oldu. Onların baskısıyla Kuzey Karadeniz bölgesindeki İsk...

23 Tem 2018

ÇOLAK HASAN

> İki taş arasında ezildi kolu > > Sakattır askerlikten geçemez yolu > > Hasan'ın kalbi yiğitlik dolu > > Padişah çadırına koymaz ka...

1 2 3 4 5 6