Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 8
site geneli toplamının yüzde %0.31'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 8
site geneli toplamının yüzde %0.32'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
16 Tem 2018

TÜRK EFSANELERİNDE GÜNEŞ

"Ne ay, ne güneş varmış, insanlar uçarlarmış, Uçanlar ısı verir, ışıklar saçarlarmış. Nasıl olmuşsa birgün, bir insan hastalanmış, Tanrı bir...

03 Tem 2018

DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK VE ALP ER TUNGA* / ORHAN ŞAİK GÖKYAY

\* Bu ad aslında "Tuña" diye okunmak gerektir, çünkü eski yazımızda "sağır kef" diye adlandırılan ve genizden gelen harf "ng" biçiminde yazılırdı. Bun...

09 Nis 2017

TÜRKLERDE AY İNANIŞLARI VE AY ATAM EFSANESİ

**Mustafa TÖZÜN** **İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,** Necati Gültepe’nin “Türk Mitolojisi” adlı es...

22 Şub 2017

KORKUT ATA

**PERTEV N. BORATAV** Korkut Ata. Efsanevi bir kişilik; kâhin, ozan ve Oğuz hanlarının bilge danışmanı. Oğuzların aktarımları hakkında bilgi ver...

20 Şub 2017

KIZIL ELMA

**PERTEV N. BORATAV** Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin, Yunanlıların, Bulgarların ve Rumenlerin belgelenen halk efsanelerinde ve 16. yüzyıldan...

10 Şub 2017

UYGURLARIN TÜREYİŞİ

**BAHAEDDİN ÖGEL** Tola ile Şelenga, birleşir dökülürmüş, Suların kavşağında, bir ada görülürmüş. Adanın ortasında, bir tepe göğe er...

29 Oca 2017

UYGUR TÜRKLERİ'NİN "KURTTAN TÜREYİŞ" EFSANESİ

**BAHAEDDİN ÖGEL** 'Büyük bir Hakan varmış, Gök Tanrı'ya taparmış, Üç güzel kızı varmış, hep evine kaparmış, ''Benim kızlarım,'' derm...

24 Oca 2017

METE'NİN GENÇLİK EFSANESİ

**BAHAEDDİN ÖGEL** Üçüncü yüzyıldı tam, çok önceydi İsa’dan, Bir fırtına kopmuştu, taşmıştı İç Asya'dan! Sonsuz at sürüleri, yerleri...