Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 11
site geneli toplamının yüzde %0.42'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 11
site geneli toplamının yüzde %0.44'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
05 Tem 2016

5 TEMMUZ 2009 URUMÇİ OLAYLARI

**Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul** Sözde Uygur terörüyle mücadelede ÇHC’nin politikalarına hizmet eden ve artan önlemlerine katkı yapan en önemli olay UÖ...

05 Mar 2016

TANRI DAĞLARI GÖÇEBE TÜRKLERİ ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ (VI.-XIV. y.y.)

**KUBATBEK TABALDİEV** Levha 73 Tanrı Dağ eskiçağ ve ortaçağlarda Merkezi Asya ve Türkistan’da yaşayan Türk kabilelerini tarihi gel...

14 Kas 2015

Talas Savaşı (Zaferi)

İlk müttefik Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. İslamiyet'i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da İslâm dîni...

12 Eyl 2015

Doğu Türkistan ( Qin Yanqi Sih Tapınağı ) Budist Uygur Türklerinin Hey...

**Doğu Türkistan ( Qin Yanqi Sih Tapınağı ) Budist Uygur Türklerinin Heykelleri** \

10 Eyl 2015

DOĞU TÜRKİSTAN’IN YERİ VE ÖNEMİ-IV

Abdullah Han döneminde (1638-1668) kuzey komşuları olan Kalmuklar’ın büyük bir askeri güce sahip olduğu bilinmektedir. Buna karşı önlem alınırsa da i...

10 Eyl 2015

Türkler'de Su Kültürü

Tarih boyunca tüm kültürlerde olduğu gibi insan yaşamını ve yerleşimini belirleyici öğelerinden birisi tuz ise diğeri de su olmuştur. Günümüzden...

07 Eyl 2015

Doğu Türkistan'ın Yeri ve Önemi-III

Çağatay hanedanından gelen hanların dirayetsizliği ve birbirileriyle uğraşmaları ülkeyi XV. Asrın ikinci yarısına (1462) kadar tam bir kargaşa içine...

06 Eyl 2015

Doğu Türkistan'ın Yeri ve Önemi-II

Türk dünyası tarihinin mühim bir parçasını da Karahanlılar teşkil eder. Bu Türk devleti bugünkü Doğu ve Batı Türkistan’ı teşkil eden genişlikte bir d...

06 Eyl 2015

Doğu Türkistan’ın Yeri ve Önemi-I

Doğu Türkistan’ın güneyinde yer alan Kaşgar, Hoten, Yar-kent, Aksu, Kuça ve Üç-Turfan Altı Şehir diye anılmaktadır. Doğu Türkistan Asya’nın tam ortas...

20 Ağu 2015

Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk Sanatı 1

**BURKAN VE MÂNİ DİNLERİ ÇEVRESİNDE TÜRK SANATI** **DOĞU TÜRKİSTAN VE KANSU’DA** **SANAT MERKEZLERİ** **1- Kansu’ya Kuzey'den Giriş**...

03 Tem 2015

UYGUR TÜRKLERİ ARASINDA ŞAMANLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Adem ÖGER Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Tugba GÖNEL Öğr. Gör., Nevşehir Ü. Ürgüp USET MYO Turizm Animasyon...