Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 20
site geneli toplamının yüzde %0.77'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 20
site geneli toplamının yüzde %0.80'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
07 Ağu 2018

KAŞGARLI'YA GÖRE TÜRKLERDE ASKERİ DÜZEN

Türklerin başbuğu xandır. Kâşgarlı bu unvanın Afrâsiyâb oğullarına verildiğini, onun ise xakan olduğunu belirtiyor (III, 157.11). Hakan (Xakan) sözcüğ...

03 Tem 2018

DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK VE ALP ER TUNGA* / ORHAN ŞAİK GÖKYAY

\* Bu ad aslında "Tuña" diye okunmak gerektir, çünkü eski yazımızda "sağır kef" diye adlandırılan ve genizden gelen harf "ng" biçiminde yazılırdı. Bun...

25 Oca 2017

DİVANU LUGATİ'T-TÜRK'TEN BİRKAÇ SAV (ATASÖZÜ) VE BİRKAÇ DÖRTLÜK

**Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C.1, TDK Yay.:629, Ankara 1995** **SAVLAR:** Erdem başı tıl 'Erdemin, yan...

09 May 2016

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE YER ALAN YİYECEK VE İÇECEK ADLARI

aġartġu, aġuj~aġuz, alma~almıla, aluç, aluçın, amşuy, arı yaġı, armut, arpa, awruzı~awzurı, awya, ayran, bal, bekmes~pekmes, begni~bekni, bitrik, bo...

02 Oca 2016

"KÖK TEMÜR KERÜ TURMAS" - KAŞGARLI MAHMUD

Atasözünün manası gök demir boş durmaz demektir. Dokunduğu her şeyi yaralar anlamına gelir. Bu atasözünün ifade ettiği başka bir anlam daha vardır: Ba...

23 Ara 2015

Divanü Lugati’t-Türk’te Yer Alan Alet - Eşya Adları

Büyük Türk dilcisi, etnologu, folklor bilimcisi ve sözlükçüsü Mahmud bin Hüseyin ibn-i Muhammed ya da bilinen adıyla Kaşgarlı Mahmud tahminen 11. yüzy...

12 Kas 2015

900 Yıl Öncesinden Kaşgarlı Mahmut Ata'dan Öğütler

Körklüg tonug özünge Güzel giysiyi kendin giy. Tatlı aşıg adınka Tatlı aşı başkasına ver. Tutkıl konuk agırlıg...

14 Eyl 2015

Kaşgarlı'dan Bir Öğüt: Kızlarla Güreşme !

Oğuz Türkçesindeki kısrak sözünün açıklandığı maddede erkeklere kızlarla güreşmemeyi öğütleyen Bir Hakani yani Karahanlı atasözünden söz edilmektedir....

09 Tem 2015

İSLÂMİYET’DEN ÖNCEKİ TÜRKLERDE DEVLET ADAMI TİPİ

**Doç. Dr. Abdülkadir DONUK (\*)** **“İslâmiyet’den önce Türkler’de Devlet Adamı Tipi”** konusunu açıklamağa geçmeden önce, sayısız devlet, fikir,...

02 Tem 2015

KÂŞGARLI’NIN DEVRİ VE MUHİTİ

On birinci asır, büyük Orta Asya Türk dünyasının dil, edebiyat ve umumiyetle kültür bakımından en parlak devrini teşkil etmektedir. Eski ana Türk...

18 Haz 2015

KAŞGARLI MAHMUD'A GÖRE “TÜRK OLMAK”

"Türk olmak", her ne kadar açıkça XV. yüzyıl sonrasında görülüyorsa da, Kaşgarlı Mahmud'un eserindeki bazı kavramlar, konuya daha bir açıklık getiriyo...

12 Nis 2015

Kaşgarlı Mahmud'a Göre Türk Boyları

Kâşgarlı Mahmud, yirmi boydan oluşan Türklerin kökünün Nuh Peygamber’in oğlu Yafes’e ve onun oğlu Türk’e dayandığını yazmaktadır. Bu durumun İbrahim P...

11 Nis 2015

12 Hayvanlı Türk Takvimi

Kaşgarlı Mahmud’a göre yılların sırası şu şekilde verilmektedir: Ud (öküz) yılı // pars yılı // tawışgan yılı // nek (timsah) yılı // yılan yılı...

09 Nis 2015

BİN YIL ÖNCE ÜTÜLENMİŞ GİYİLERLE DOLAŞAN TÜRKLER

Divanü Lugati't - Türk'ün söz varlığındaki ilgi çekici verilerden biri de Türklerin binyıl önce giysilerini ütüledikleri, ütülü giysilerle dolaştıkla...

06 Nis 2015

Ali Emiri Efendi Divanü Lügati't Türk için diyor ki...

"Bu kitap değil, Türkistan ülkesidir... Türkistan değil bütün cihandır. Türklük, Türk dili bu kitap sayesinde başka bir parlaklık kazanacak. Arap dili...

05 Nis 2015

Hakan Şu'nun Tılsımlı Şehri

"Hakan Şu, Çin'e doğru gitmiş ve Zülkarneyn de ardına düşmüş. Uygur ülkesi yakınlarında ona yaklaştığında Hakan onun üzerine bir öncü müfreze yollamış...

04 Nis 2015

TEPÜK FUTBOLUN ATASI MI?

Kaşgarlı Mahmud'un, Divanu Lügati't Türk'te "Tepük" sözünü açıklarken verdiği bilgiler çok ilgi çekicidir. Kurşunun eritilip ağırşak biçimde dökülmesi...

02 Nis 2015

İŞİTENİ ÖLDÜREN SES 'TİKİ'

Kaşgarlı Mahmud, yılda bir kere işitilen ama işiteni öldüren gizemli bir sesten söz eder Divanü Lugati't Türk'te... Sözlüğün 'tiki' maddesinde...

02 Nis 2015

Türk Tarihinde "Yada Taşı"

Sözlük bölümünde, 'yat' sözünü belli başlı taşlarla yapılan 'kamlık', 'şamanlık' diye açıklayan Kaşgarlı Mahmud, bu taşlarla doğa olaylarına yön veri...

02 Nis 2015

BİN YIL ÖNCE TÜRKLER KADIN GÜZELLİĞİNİ NASIL ANLATIYORDU ?

Kaşgarlı Mahmud Divanu Lugati't Türk'te kadınlara verilen "özük" unvanından söz ederken: 'ruhu altın gibi temiz olan kadın'ın "altun özük",...