Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 46
site geneli toplamının yüzde %1.76'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 45
site geneli toplamının yüzde %1.81'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 1
site geneli toplamının yüzde %0.82'i
1 2 3
27 Eki 2018

Korkut-Ata - Pertev Naili Boratav

## KORKUT ATA Dede Korkut ve Dedem Korkut şekilleri ile, Oğuzların menkıbevi bilici-ozanı, Oğuz hanlarının vezir-müşaviri olup, Oğuzların destani h...

26 Haz 2018

Demir-Kapı - Aurel Decei

**DEMİR-KAPI** fars. DAR-İ AHANIN veya DARBAND-İ AHANİN, arap. BAB AL-HADID ve Eski Türkçe'de Temir-Kapıg olup, İslam aleminde çok defa mühim boğa...

25 Nis 2017

MİSAK-I MİLLİ OLUR DA NEDEN MİSAK-I İKTİSADİ OLMASIN?

**KAZIM KARABEKİR** Ahmet Hamdi Başar misak-ı milliye dair hatıraları: "İzmir İktisat Kongresi’nde bir de ‘Misak-ı İktisadi’ kabul etmişti...

15 Kasım 2016

Murat Tanrıkulu - Coğrafya ve Kültür

Murat Tanrıkulu'dan daha önce 'Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı' adlı eserde bahsetmiştik. Ancak burada sözü geçen eserimiz "Coğrafya ve Kü...

devamını oku
09 Mar 2016

III. ORTA ASYA VE ORTA ÇAĞ TÜRK TARİHİ SEKSİYONU

**Açılma saati 10** **BAŞKAN: Yusuf Hikmet Bayur** **SEKRETERLER: Doç. Dr. Aydın Sayılı, Dr. Neşet Çağatay** Dr. BAHAEDDEN ÖGEL (Erzur...

29 Şub 2016

Türkiye'de Milli Eğitim ve İlim

**TÜRKİYE’DE MİLLİ EĞİTİM VE İLİM** **III- Kütüphanelerimiz ve Kütüphaneciliğimiz** **Adnan Ötüken** **Kütüphanecileri Zaman Zaman Ümit...

28 Oca 2016

Emir Timur ve Haber Alma Faaliyetleri

**Bu çalışma Prof. Dr. Kâzım PAYDAŞ'a aittir.** 1382’den 1405 yılına kadar dünyanın birçok yerini fetheden Emir Timur , savaştan evvel daima hile v...

24 Ara 2015

Cengiz Han’ın Cihan Hakimiyeti Fikrinin Maddi ve Manevi Kaynakları 3

#### Cengiz Han’ın Ötüken’i Devlet Merkezi Seçme Nedenleri Türk devlet geleneğinde ve anlayışında “ötüken”in çok önemli bir yeri vardır. Hunların...

21 Ara 2015

Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele

İtalyan ve özellikle Balkan savaşları, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu siyasî ve askerî yöndeki çaresizliği, bütün dehşetiyle ortaya koydu. Siya...

28 Kas 2015

Osmanlı'yı Yağma Yarışı

Emperyalist güçler, tek blok halinde üzerimize çullanmıştı. Batılı devletler, ölümünü bekledikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun terekesinden pay kapmak...

17 Kas 2015

Trablusgarp Savaşı

**Osmanlı-İtalyan Harbi** İtalya, birliğini kurunca, diğer Avrupa devletleri gibi sömürge siyaseti takibine başladı. Kendi toprakları karşısına d...

17 Kas 2015

Azerbaycan Türkçesi Edebiyatı

Oğuzca adıyla anılan Batı Türkçesi zamanla iki ana devreye ayrılmıştır. Bu ayrılma, Batıda Osmanlı Türk Edebiyatını meydana getirirken, Doğuda da Âze...

08 Kas 2015

Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu

Türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda, Çin'de kurulan Chou devletinin (M.Ö. 1050-256) Türklerle ilgisi üzeri...

05 Kas 2015

Sarıkamış Harekâtı

**Birinci Dünya Savaşında felâketle neticelenen askerî harekât** Osmanlı Devleti harbe; 1878’den beri Rus işgalinde bulunan Kars, Sarıkamış, Arda...

02 Kas 2015

Büyük Selçukluların Eserleri

AKKÖPRÜ Akköprü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Varlık mahallesi'nde bulunan Anadolu SelçukluI. Alaeddin Keykubad zamanında yaptırılmış tarihi...

02 Kas 2015

Türk Milletinin Kullandığı Alfabeler

Türkler, çeşitli yerlerde ve yerleştikleri sahalarda başka başka alfabeler kullandılar. Sesin ifadesi olan harf denen işaretler itibaridir, iğretidir...

27 Eki 2015

İslâmiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı

İslâmiyet'ten önceki Türk Edebiyatının Göktürk ve Uygur gibi iki dairesi vardır. Ancak bu devir edebiyatını daha önceki devirlere kadar çıkarmak gerek...

07 Eyl 2015

Mecelle

Mehmet Cevdet Paşa’nın başkanlığı altında bir kurul tarafından, 1869-1876 yılları arasında hazırlanan, fıkıh hükümleriyle bu konulardaki çeşitli içti...

24 Ağu 2015

BAYRAK, TUĞRA, SANCAK

**Mevhibe SAVAŞ** Bayrak, bir ruhtur. Binlerce yıldan beri elde taşınmış, eve asılmış, mezara dikilmiştir. Avda ve savaşta, ondan yardım dilen...

21 Ağu 2015

Osmanlı Askeri Yapısı; Sipahi

**Osmanlı Devleti’nde ordunun iki ayrı atlı sınıfına verilen adıdır** **1. Tımarlı Sipahisi:** Tımarlı sipahisi bir atlı ordudur. Orduyu hümayunun...

1 2 3