Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 5
site geneli toplamının yüzde %0.19'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 5
site geneli toplamının yüzde %0.20'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
03 Oca 2016

II.Abdülhamid, 33 yılda sadece 5 idamı onayladı!

Celal Bayar, politikaya İkinci Abdülhamid muhalifi olarak girdi, çok sonraları Türkiye’nin 3. cumhurbaşkanı sıfatıyle bu padişaha halef oldu. Sultân...

01 Oca 2016

Sultan İbrahim, Deli miydi?

Babası Sultan I. Ahmed Hân, anası Mahpeyker Kösem Sultan'dır. 5 Kasım 1615'de doğmuş. 18 Ağustos 1648'de vefat etmiştir. Ağabeyi IV. Murad'dan sonra...

01 Oca 2016

Abaza Hasan Paşa

Sultan Dördüncü Mehmed Han devrinde Osmanlı tarihinin en büyük celali isyanını çıkaran asi reisi. Silahdar bölüğüne mensup kapıkulu süvarilerinde...

28 Kas 2015

Osmanlı'yı Yağma Yarışı

Emperyalist güçler, tek blok halinde üzerimize çullanmıştı. Batılı devletler, ölümünü bekledikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun terekesinden pay kapmak...

13 Eyl 2015

İlber Ortaylı’dan Bazı Sözler-I

– 18 yaşını bitiren bir çocuğu, bence tarih okutuyorum diye almak cinayettir. \[1\] – Birinci Roma çok tanrılıydı. İkincisi Hristiyan’dı. Üçüncüs...