Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 3
site geneli toplamının yüzde %0.11'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 3
site geneli toplamının yüzde %0.12'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
10 Mar 2018

Kafkasya Türkleri - Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu

KAFKASYA TÜRKLERİ ================= Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Tarih boyunca çeşitli milletlerin ayaklanmalarına geçit vazifesi görmüş olan ge...

19 Mar 2017

Kumuk Türkleri - Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu

**KUMUK TÜRKLERİ** **Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu** Kuzey-doğu Kafkasya ile Hazar denizinin batı kıyısı boyunca, Azerbaycan sınırlarından kuzeye...

13 Ara 2015

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde "Nogaylar"

Alper BAŞER Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. Evliyâ Çelebi kırk yılı aşan bir zaman dilimini...