Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 55
site geneli toplamının yüzde %2.11'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 55
site geneli toplamının yüzde %2.21'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2 3
22 Haz 2018

Samaniler Maddesi - V. F. Büchner,

**SAMANİLER** SAMANİ, Saman-Hudat adlı bir şahsın soundan gelen İranlı sülale Hanedanın gerçekten müstakil ilk hükümdarı İsma’il’e kadar şeceresi...

21 May 2017

Samerra - Oktay Aslanapa

**SAMERRA** **SAMARRA, Elcezire’de tanınmış harabeler bölgesi, Abbasilerin eski iare merkezi.** I. Tarihi topografya. Bugün sadece bir köy ol...

30 Kas 2016

MARAŞ’TA AĞAÇERİLER VE HATIRALARI

**Sinan Kahyaoğlu - Necat Çetin** Maraş Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında geçit durumundadır. Tarih boyunca bu iki bölge arasında...

09 Tem 2016

KAHRAMAN TÜRK KADINI , TERKEN HATUN...

Âmin Maalouf, **“Semerkant”** isimli eserinde, > “Selçuklu İmparatorluğu, dünyanın en güçlü devleti olduğu dönemde, bir kadın iktidarı eline alma c...

24 Mar 2016

Altun Can Hatun kimdir?

Türk töresinde kadının yeri çok önemlidir. Saygındır. Söz sahibidir. Karar vericidir. Tarihimizin her döneminde önemli hizmetler yapmış Türk kadınları...

22 Mar 2016

BÜYÜK TÜRK HAKANI, "SULTAN SENCER"

Selçuklu devletine ikinci imparatorluk dönemini yaşatan Sultan Sencer, babası Melikşah’ın Suriye seferi sırasında Sincar’da dünyaya geldi (479/1086)...

09 Mar 2016

ÇAĞRI BEY - H. NİHAL ATSIZ

Türkiye Devleti’nin kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz Beği, Mikaîl Yabgu’nun büyük oğlu, Selçuk Sübaşı’nın da torunudur. Mikaîl yabgu b...

07 Mar 2016

Selçuklu Devletinin Kuruluşu Sırasında Horasan

**SELÇUKLU DEVLETİNİN KURULUŞU SIRASINDA HORASAN** **B.ZAHODER** **Çeviren: İsmail Kaynak** İbn-i miskaveyh Halifeliğin parçalanmasın...

02 Mar 2016

SELÇUKLULAR VE ATALARI

**EGEN ATAGARRIEV** **AKTARAN: MUSTAFA KALKAN** Selçuklular, eski dönemlerde Kazakistan steplerinde yaşamışlardı. Türkmenlerin bu dönemdeki...

01 Oca 2016

Avşarlar (Afşarlar)

On birinci yüzyıldan itibaren, mühim roller oynamak suretiyle, adlarını zamanımıza kadar yaşatmış Oğuz boyu. Bozokların Yıldızhanoğulları kolundandırl...

31 Ara 2015

Anadolu'da Oğuz Boyları ve Bölgedeki Oğuz Yerleşmeleri

**XVI. Yüzyıl Sonlarında Tomarza, Tomarza ve Kayseri Çevresinde Oğuzlar** **Selim Hilmi ÖZKAN** #### Bölgedeki Oğuz Yerleşmeleri **Beğd...

31 Ara 2015

OĞUZLARIN ANADOLU'YA GELİŞLERİ VE ANADOLU'DA OĞUZ BOYLARI

**XVI. Yüzyıl Sonlarında Tomarza, Tomarza ve Kayseri Çevresinde Oğuzlar** **Selim Hilmi ÖZKAN** Büyük Selçuklular döneminde Anadolu’nun fethi...

23 Ara 2015

Selçukluların Yükselişi

Dandanakan'ın muzaffer başkumandanı Çağrı Bey, zafer sonrasında verilen toy, yani büyük ziyafette, üstün idarecilik vasfı ve keskin siyasî zekâsını ta...

16 Ara 2015

Saltuklu Beyliği

**Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Erzurum ve civarında kurulan beylik** Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu’da ilk kurulan Türk beyliği bud...

21 Kas 2015

Zengiler (Musul Atabeyliği) (1127-1259)

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh’ın kumandanı, Aksungur’un oğlu İmâdeddîn Zengî tarafından el-Cezîre ve Suriye’de kurulan atabeylik Irak Seçluklul...

17 Kas 2015

Azerbaycan Türkçesi Edebiyatı

Oğuzca adıyla anılan Batı Türkçesi zamanla iki ana devreye ayrılmıştır. Bu ayrılma, Batıda Osmanlı Türk Edebiyatını meydana getirirken, Doğuda da Âze...

02 Kas 2015

Büyük Selçukluların Eserleri

AKKÖPRÜ Akköprü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Varlık mahallesi'nde bulunan Anadolu SelçukluI. Alaeddin Keykubad zamanında yaptırılmış tarihi...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

29 Eki 2015

Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu

Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. Onuncu yüzyılın sonu ile on birinci y...

03 Eki 2015

Selçuklu Heykel Sanatı 2

Selçuklu Heykel Sanatı \ [Selçuklu Heykel Sanatı 1](http://turkcetarih.com/selcuklu-heykel-sanati-1/) [Selçuklu Heykel Sanatı 2](http://tur...

1 2 3