Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 27
site geneli toplamının yüzde %1.03'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 27
site geneli toplamının yüzde %1.09'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2
24 Oca 2017

OĞUZ HAN'IN METE OLMASI LAZIM GELDİĞİNİ BİZE İLK ÖĞRETEN SÜLEYMAN PAŞA...

**ZİYA GÖKALP** Avrupa tarihlerindeki Hunların, Çin tarihindeki Hiyong-Nu'lar olduğunu ve bunların Türklerin ilk dedeleri olduğunu ve Oğuz Han'ı...

24 Oca 2017

METE'NİN GENÇLİK EFSANESİ

**BAHAEDDİN ÖGEL** Üçüncü yüzyıldı tam, çok önceydi İsa’dan, Bir fırtına kopmuştu, taşmıştı İç Asya'dan! Sonsuz at sürüleri, yerleri...

01 Mar 2016

METE

**ENVER BEHNAN** ORTA Asya... Bu diyarda bir atlılar ordusu vardı. Yalnız gürbüz erkekler, yavuz delikanlılar değil, şahin bakışlı kadın...

20 Şub 2016

HUNLARIN DİLİ

**AHMET TEMİR** Doğu ve Orta Avrupa’nın Eski ve Ortaçağ tarihinde önemli rol oynamış olan Hunların diğer Türkboy ve halkları ile ilgisi üzerine ş...

01 Şub 2016

ÇİÇİ (KÜÇÜK) YABGU

Dünyadaki hiçbir millet, Türkler kadar hürriyetlerine düşkün değildir. Esaret altında yaşamaktansa ölmek, onlar için cennete gitmektir. Türklerde ülke...

17 Kas 2015

Batı Hun İmparatorluğu

Milâttan sonraki ilk yüzyılda Hun İmparatorluğu Doğu ve Batı Hunları olmak üzere iki ayrı devlete bölündüler. Bunlara Güney ve Kuzey Hunları da denir...

08 Kas 2015

Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu

Türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda, Çin'de kurulan Chou devletinin (M.Ö. 1050-256) Türklerle ilgisi üzeri...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

27 Eki 2015

Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türklerin göç hareketleri, ilk çağlarda başladı Ortaçağ'ın sonlarına kadar sürdü. Bu dönem içinde birçok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakd...

16 Eki 2015

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar)-III

**AK HUN (EFTALİT) İMPARATORLUĞU (AK HUNLAR)-III** Çin kaynaklarına göre, İç Asya'da Hoten, Kuça, Aksu, Kaşgar ve etrafını hâkimiyetlerine alan A...

16 Eki 2015

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar)-I

AK HUN (EFTALİT) İMPARATORLUĞU (AK HUNLAR)-I Büyük kısmı Volga'dan batıya geçen Hunlardan, Güney İran'a...

02 Eki 2015

Noin Ula Kurganı İpek kumaşları ve Kuş Han Kağanları

**Noin Ula Kurganı İpek kumaşları ve Hun Kağanları** Noin Ula Kurganı ipek kumaş ve Kuş Han İmparatorluğu dönemi alp heykeli \

20 Ağu 2015

Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk Sanatı 1

**BURKAN VE MÂNİ DİNLERİ ÇEVRESİNDE TÜRK SANATI** **DOĞU TÜRKİSTAN VE KANSU’DA** **SANAT MERKEZLERİ** **1- Kansu’ya Kuzey'den Giriş**...

12 Ağu 2015

Hunların Juan-Juan’larla Münasebetleri

**Hunların Juan-juan’larla Münasebetleri** M.s. 410’dan sonra Hu-lu adlı bir Juan-juan şefi de kaynaklarda geçmektedir. Ve bu zat She-lun’...

07 Tem 2015

İlk Töles Boyları: Ugur, Ting-ling ve Kao-ch’e’ler

**İLK TÖLES BOYLARI** ===================== **Ugur, Ting-ling ve Kao-ch’e’ler** Shih-chi, Mao-tun’un Kuzey seferinden bahsederk...

05 Tem 2015

H’yunğ-nu kavimleri

**H’yunğ-nu kavimleri** **1 – Materyaller** **1) BA-H’İ-Mİ’ler:** **Y:** Uygurların cenubu şarkisinde yaşarlar. Şimal denizin...

18 Haz 2015

PİRİ REİS'İN BAYRAĞI

\ **Asıl Türkün kılıcı işte budur.** **MARSIN KILICI, EJDERHA AĞIZLI KILIÇ** Attilanın kılıcı da denir. Mars'ın kılıcı efsanesi Doğu'dan...

16 Haz 2015

HUN TÜRKLERİ

**Alimcan ZİYAİ** Türk tarihi, dünya tarih sayfalarında önemli bir sayfaya sahiptir. Türkler, yeryüzünde ilk en eski toplu yerleşimler kurmuş ve...

15 May 2015

TÜRKLER'DE CUMHURİYET FİKRİNİN TARİHİ TEMELLERİ

Prof.Dr. İlhami Durmuş Türkler sınıfsız bir toplumdu. Eski Türk toplumunda soylular, hürler ve köleler yoktu. Sınıfsız olmaları sosyal, siyasi, i...

13 May 2015

ESKİ TÜRKLERDE OK'UN HUKUKİ BİR SEMBOL OLARAK KULLANILMASI

Bir kavmin meşgalesi ile düşünüş ve inanışları arasında sıkı münasebetlerin mevcut bulunduğu, birtakım adet ve ananelerin o kavmin iptidai zamanla...

1 2