Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 9
site geneli toplamının yüzde %0.34'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 9
site geneli toplamının yüzde %0.36'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
01 Şub 2016

ÇİÇİ (KÜÇÜK) YABGU

Dünyadaki hiçbir millet, Türkler kadar hürriyetlerine düşkün değildir. Esaret altında yaşamaktansa ölmek, onlar için cennete gitmektir. Türklerde ülke...

17 Kas 2015

Batı Hun İmparatorluğu

Milâttan sonraki ilk yüzyılda Hun İmparatorluğu Doğu ve Batı Hunları olmak üzere iki ayrı devlete bölündüler. Bunlara Güney ve Kuzey Hunları da denir...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

27 Eki 2015

Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türklerin göç hareketleri, ilk çağlarda başladı Ortaçağ'ın sonlarına kadar sürdü. Bu dönem içinde birçok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakd...

16 Eki 2015

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar)-III

**AK HUN (EFTALİT) İMPARATORLUĞU (AK HUNLAR)-III** Çin kaynaklarına göre, İç Asya'da Hoten, Kuça, Aksu, Kaşgar ve etrafını hâkimiyetlerine alan A...

16 Eki 2015

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar)-I

AK HUN (EFTALİT) İMPARATORLUĞU (AK HUNLAR)-I Büyük kısmı Volga'dan batıya geçen Hunlardan, Güney İran'a...

05 Tem 2015

H’yunğ-nu kavimleri

**H’yunğ-nu kavimleri** **1 – Materyaller** **1) BA-H’İ-Mİ’ler:** **Y:** Uygurların cenubu şarkisinde yaşarlar. Şimal denizin...

15 May 2015

Kafkasya İçin Türkiyat Araştırmalarının Önemi

**Kafkasya İçin Türkiyat Araştırmalarının Önemi** Doç. Dr. Ufuk TAVKUL Kafkasya’da yaşamakta olan Türk topluluklarından söz edecek olursa...

10 Nis 2015

Avrupa Hunları

- - - - - - Prof. Dr. Şerif Baştav 4. yüzyılın sonunda Avrupa'nın ufkunda görünen Hunlar, İç-Asya'dan batıya gelen Türk...