Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 16
site geneli toplamının yüzde %0.61'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 16
site geneli toplamının yüzde %0.64'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
08 Ağu 2017

AVRUPA HUNLARI

**Rukiye ÖZTÜRK** 4. yüzyılın sonunda Avrupa’nın ufkunda görünen Hunlar, İç Asya’dan batıya gelen Türk soylu kavimlerdendi. Hunlar 370 – 375’de...

17 Kas 2015

Batı Hun İmparatorluğu

Milâttan sonraki ilk yüzyılda Hun İmparatorluğu Doğu ve Batı Hunları olmak üzere iki ayrı devlete bölündüler. Bunlara Güney ve Kuzey Hunları da denir...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

27 Eki 2015

Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türklerin göç hareketleri, ilk çağlarda başladı Ortaçağ'ın sonlarına kadar sürdü. Bu dönem içinde birçok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakd...

22 Eki 2015

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU-II

[**Avrupa Hun İmparatorluğu 1**](http://turkcetarih.com/avrupa-hun-imparatorlugu-i/‎) 440'dan itibaren Attila, Bizans'a karşı baskıyı artırdı. Çü...

22 Eki 2015

Avrupa Hun İmparatorluğu-I

Kimlikleri hakkında, 200 yıldan beri türlü tahminler yürütülen ve bazı bilginler tarafından Moğol (K. Shiratory, Asya Hunlarını Moğol saydığı için),...

16 Eki 2015

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar)-III

**AK HUN (EFTALİT) İMPARATORLUĞU (AK HUNLAR)-III** Çin kaynaklarına göre, İç Asya'da Hoten, Kuça, Aksu, Kaşgar ve etrafını hâkimiyetlerine alan A...

16 Eki 2015

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar)-I

AK HUN (EFTALİT) İMPARATORLUĞU (AK HUNLAR)-I Büyük kısmı Volga'dan batıya geçen Hunlardan, Güney İran'a...

15 Eki 2015

ASKERİ TARİHÇİ WESS ROBERT'İN KALEMİNDEN "ATTİLA"

> "Attila, sırf eğlence olsun diye binlerce Hristiyan'ı vahşi hayvanlara parçalatan Romalılar kadar vahşi değildi. Korkunç Ivan, Cortez ya da Pizarro'...

06 Eyl 2015

Doğu Türkistan’ın Yeri ve Önemi-I

Doğu Türkistan’ın güneyinde yer alan Kaşgar, Hoten, Yar-kent, Aksu, Kuça ve Üç-Turfan Altı Şehir diye anılmaktadır. Doğu Türkistan Asya’nın tam ortas...

06 Tem 2015

Dünyayı Yerinden Oynatan Bir İmparatorluk, "Avrupa Hun İmparatorluğu"

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU Asya'dan batı istikametine hareket ederek, atlı okçuları ile Avrupa'yı silkeleyen ve önlerine çıkan kavimleri sürerek ya...

29 Haz 2015

Tarihçi Priscus'un Anlatımıyla "Attila"

Romalı bürokrat ve tarihçi Jordanes, bir başka tarihçi Priscus'un (Attilla ile tanışmıştır) ağzından Hun İmparatoru'nu şöyle anlatır: > "Kısa boyluy...

18 Nis 2015

On Dilli Bizans

**“ON DİLLİ” BİZANS** **Doç. Dr. Abdülkadir Donuk** Yeryüzünde yaşayan çeşitli toplulukların birbirlerinden çok farklı yönleri bulunduğu aşik...

13 Nis 2015

İSLAMDAN ÖNCE TÜRK MEDENİYETİ

**Yazan: Alb. Tahsin Ünal** Türkler, yalnız istiklal ve hürriyet konusunda değil, aynı zamanda uygarlık konusunda da diğer milletlere örnek olmuş...

10 Nis 2015

Avrupa Hunları

- - - - - - Prof. Dr. Şerif Baştav 4. yüzyılın sonunda Avrupa'nın ufkunda görünen Hunlar, İç-Asya'dan batıya gelen Türk...

07 Nis 2015

Macaristan'daki Türk Kültür Anıtları

Türklerin Macarlara karşı kazandığı 1526 Mohaç zaferinden sonra, Macaristan üçe ayrılmış, 1541’de Macaristan’ın başkenti Buda’ya giren türkler, birbuç...