Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 32
site geneli toplamının yüzde %1.23'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 32
site geneli toplamının yüzde %1.29'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2
15 Kas 2017

AVRASYA BOZKIRLARLARINDA HAYVANCILIĞIN DOĞUŞU

Türk halklarının anavatanı olan Avrasya bozkırların­daki üretim ekonomisinin ilk şekli, hayvancılıktı. Bu süreç nasıl gelişti? Arkeoloji diğer bilim d...

22 Ağu 2017

JOHANN DE PLANO CARPINI'NiN MOĞOLİSTAN SEYAHATNAMESİ

**Yrd. Doç. Dr. ERGİN AYAN** **Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi** Büyük Moğol istilası sıra...

29 Tem 2017

İÇ ASYA ATLI ÇOBAN GÖÇEBELERİ

**Emel ESİN** İç Asya atlı çoban göçebelerine «yarı-göçebe» adının verilmesine başlıca sebeb, bunların muayyen yazlık ve kışlık yer­ler arasında...

18 Ağu 2016

ÇENGİZ HAN (1155 - 1227)

Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi Togan GİRÎŞ 13.11.1969 Fakülteye intisabımdan beri (1927) ÇengiZ Han'ın tarihini bir defa, 1962 ve Temürünkin...

28 Nis 2016

"BASKLAR ORTA ASYA MENŞELİDİR!"

"Basklar Orta Asya menşelidir... Türk­lerle Basklar arasında ırk birliği olup olmadığı ancak şimdiden sonra yapılacak ciddi araştırmalar neticesinde b...

22 Ara 2015

Cengiz Kağan'ın Kökeni Hakkında

Dünya tarihinde pek çok önemli komutan, Kağan gelip geçmiş ancak hiçbirisi onun kadar ünlenmemiş ve kökeni konusu tartışılmamıştır. Bugün bile halen h...

15 Ara 2015

I.Göktürk Hakanlığı

Göktürklerin 6. yüzyılın ilk yarısında Altay Dağları'nın doğu eteklerinde ve maden istihsal edilen yakın bölgelerde (Yarkent, Kaşgar, Kuça vb.) anane...

28 Kas 2015

Osmanlı'yı Yağma Yarışı

Emperyalist güçler, tek blok halinde üzerimize çullanmıştı. Batılı devletler, ölümünü bekledikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun terekesinden pay kapmak...

21 Kas 2015

Doğu Göktürk Hakanlığı

Doğu'da zor şartlar altında, hakan İşbara, dengeyi büsbütün kaybetti. Ordu mensupları arasında, kendisi ile mücadeleye devam eden Ta-lo-pien'e bağlı...

17 Kas 2015

Batı Hun İmparatorluğu

Milâttan sonraki ilk yüzyılda Hun İmparatorluğu Doğu ve Batı Hunları olmak üzere iki ayrı devlete bölündüler. Bunlara Güney ve Kuzey Hunları da denir...

14 Kas 2015

Talas Savaşı (Zaferi)

İlk müttefik Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. İslamiyet'i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da İslâm dîni...

08 Kas 2015

Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu

Türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda, Çin'de kurulan Chou devletinin (M.Ö. 1050-256) Türklerle ilgisi üzeri...

27 Eki 2015

Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türklerin göç hareketleri, ilk çağlarda başladı Ortaçağ'ın sonlarına kadar sürdü. Bu dönem içinde birçok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakd...

16 Eki 2015

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar)-III

**AK HUN (EFTALİT) İMPARATORLUĞU (AK HUNLAR)-III** Çin kaynaklarına göre, İç Asya'da Hoten, Kuça, Aksu, Kaşgar ve etrafını hâkimiyetlerine alan A...

13 Eyl 2015

Hiroşima

Hiroşima, batı Japonya’nın Çugoku bölgesinde bulunan şehirdir. Dünya tarihine nükleer saldırıya maruz kalan ilk şehir olarak geçmiştir. Japonya 8 Ara...

10 Eyl 2015

DOĞU TÜRKİSTAN’IN YERİ VE ÖNEMİ-IV

Abdullah Han döneminde (1638-1668) kuzey komşuları olan Kalmuklar’ın büyük bir askeri güce sahip olduğu bilinmektedir. Buna karşı önlem alınırsa da i...

10 Eyl 2015

Akka Kuşatması-II

Mısır’ın işgal altında olduğunu duyan Cezzar Ahmed Paşa, bulunduğu bölge Sayda’yı her ihtimale karşı güçlendirmeye başladı. Napolyon’un Mısır’a soruns...

10 Eyl 2015

Türkler'de Su Kültürü

Tarih boyunca tüm kültürlerde olduğu gibi insan yaşamını ve yerleşimini belirleyici öğelerinden birisi tuz ise diğeri de su olmuştur. Günümüzden...

07 Eyl 2015

Doğu Türkistan'ın Yeri ve Önemi-III

Çağatay hanedanından gelen hanların dirayetsizliği ve birbirileriyle uğraşmaları ülkeyi XV. Asrın ikinci yarısına (1462) kadar tam bir kargaşa içine...

06 Eyl 2015

Doğu Türkistan'ın Yeri ve Önemi-II

Türk dünyası tarihinin mühim bir parçasını da Karahanlılar teşkil eder. Bu Türk devleti bugünkü Doğu ve Batı Türkistan’ı teşkil eden genişlikte bir d...

1 2