Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 19
site geneli toplamının yüzde %0.73'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 19
site geneli toplamının yüzde %0.76'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
12 Eki 2017

BİRİNCİ TÜRK TARİH KONGRESİ ZABITLARININ ÖNSÖZÜNDEN BİR BÖLÜM

15 yıl önce Türk'ün varlığını tarihten, adını dillerden ve kitaplardan kaldırmaya yeltenenlere karşı Türk'ün yüksek varlığını gösteren Büyük Şef Gazi...

02 Ağu 2017

TARİH VESİKALARLA YAZILIR!

**DR. REŞİT GALİP BEY** Tarih vesikalarla yazılır, vesikalar ise aranmakla bulunur. Bu itibarla Türk Tarih Tetkik Cemiyeti bu vadide bir araştır...

30 Eyl 2016

ATATÜRK’ÜN LOZAN HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

***‘***Saygıdeğer efendiler, Lozan Barış Antlaşması’ndaki hükümleri öteki barış teklifleriyle daha fazla karşılaştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyi...

30 Eyl 2016

BARIŞ ANDLAŞMASI (Traile de Paix) Lozan, 24 Temmuz 1923 (Metin)

[![lillustre_dergi_2_agu_1923_kapak](http://turkcetarih.com/uploads/wpbackup/lillustre-dergi-2-agu-1923-kapak-220x300-720x450.jpg)](http://turkcetarih...

08 Mar 2016

DİLCİ REŞİT GALİP

**BİRİNCİ TÜRK DİLİ KURULTAYI** **Ahmet Şevket Elman (\*)** Maarif Vekili Dr. Reşit Galip Beyin nutku: - Türkiye Cumhuriyetinin Şanlı Reis...

28 Oca 2016

Emir Timur ve Haber Alma Faaliyetleri

**Bu çalışma Prof. Dr. Kâzım PAYDAŞ'a aittir.** 1382’den 1405 yılına kadar dünyanın birçok yerini fetheden Emir Timur , savaştan evvel daima hile v...

17 Oca 2016

Çuvaşlarda Ölümle İlgili İnanış, Uygulamalar ve Yumśĭ

Bu çalışma "**International Journal of Central Asian Studies Volume 11-1 2007 / Durmuş Arık - Ankara Üniversitesi**"'dan alınmıştır. Ölümle İlg...

17 Oca 2016

Çuvaşlarda Ruhlar ve Kurban

Bu çalışma "**International Journal of Central Asian Studies Volume 11-1 2007 / Durmuş Arık - Ankara Üniversitesi**"'dan alınmıştır. #### Ruhlar...

15 Oca 2016

Çuvaşların Tanrı İnancı

Bu çalışma "**International Journal of Central Asian Studies Volume 11-1 2007 / Durmuş Arık - Ankara Üniversitesi**"'dan alınmıştır. Çuvaşlardak...

15 Oca 2016

Geleneksel Çuvaş Dini

Bu çalışma "**International Journal of Central Asian Studies Volume 11-1 2007 / Durmuş Arık - Ankara Üniversitesi**"'dan alınmıştır. Tarihi süre...

10 Oca 2016

TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

**Dil Araştırmaları Sayı: 12 Bahar 2013, 17-22 ss. Ahmet Bican Ercilasun** Türkiye’de “Türkçe” sözü dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanıl...

03 Oca 2016

Belgrad Antlaşması

1739’da Osmanlı Devleti'nin, Avusturya ve Rusya ile yaptığı iki ayrı barış antlaşması. Rusların, 1736’da Orkapı’yı teslim alarak Kırım’ı talan et...

03 Oca 2016

Ayastefanos Antlaşması

**Doksanüç Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonunda imzalanan barış antlaşması** Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın karşı olmasına rağmen Midhat...

01 Oca 2016

Aynalıkavak Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, 21 Mart 1779'da imzalanan antlaşmadır. 21 Temmuz 1774'de imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, Kırım'ın b...

11 Eki 2015

Mudanya Mütarekesi - 11 Ekim 1922

MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM’ne mütareke çağrısında bulundular. Türk O...

01 Eyl 2015

Londra Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin isteği üzerine, 17 Aralık 1912′de toplanan Londra Konferansı’nda, Balkan Devletleri ve onların avukatlığını yapan Avrupa Devletler...

21 Ağu 2015

Uşi Antlaşması

Trablusgarp Savaşı’nda, İtalyanlara karşı başarılı direnişler başlamıştı. Aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu genç subaylar, yerli Arapları örgü...

21 Ağu 2015

Berlin Antlaşması

93 Harbi’nin ardından Osmanlı ile Rusya arasında, 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmanın şartları Osmanlı Devleti...