Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 37
site geneli toplamının yüzde %1.42'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 37
site geneli toplamının yüzde %1.49'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
1 2
20 Nis 2016

TÜRKLER BİZANSLILAR'DAN TROYALILAR'IN İNTİKAMINI ALMIŞTIR...

"Bizans literatüründe, Türklerin eski Troyalı­larla münasebete getirilmiş olması dikkat çekicidir. Bu husus, İstanbul'un fethinden sonra İtalya'ya gi­...

20 Nis 2016

AMERİKAN HALKININ VE ORDUSUNUN "KIZILDERİLİ SOYKIRIMI"

39. ABD Kongresi'nin 2. oturum Senatör raporunda adı geçen Robert Bent'in ifadesi: > "Kendilerini bağışlatmak için yalvaranların bile hepsini askerl...

17 Nis 2016

ŞU BİZİM SİNOP'LU DİYOJEN

FÉNELON'DAN ÇEVİREN: MUALLİM NACİ - "Hayvanlardan en şiddetli ısıran hangisidir?" diye sordular. "Vahşi hayvanlardan insanın gıyabında konuşanlar...

13 Nis 2016

ETRÜSKLER TÜRKİSTAN'DAN ANADOLUYA GELMİŞTİR!

> "Meçhul sebepler dolayısıyle, Etrüskler bura­dan (Orta Asya'dan) Anadoluya geldiler. Üçüncü bin yılın sonlarına doğru buralara gelip, Kara­deniz'in...

03 Nis 2016

ETRÜSK MİLLETİ ÖLMEMİŞTİR!

"Etrüsk milleti ölmemiştir. Kültürünün yok edilişine, bu kültüre Romalılar tarafından sahip çıkılmasına ve onyedi onsekiz yüzyıl müddetle unutulmuşluğ...

22 Mar 2016

Büyük İskenderi'in Politik Görüşü ve Onun Türk-İslam Dünyasındaki Yeri

**BÜYÜK İSKENDER’İN POLİTİK GÖRÜŞÜ VE ONUN** **TÜRK-İSLAM DÜNYASINDAKİ YERİ** **ADNAN PEKMAN** “Büyük İskender’in politik görüşü ve onun...

10 Mar 2016

KIZILDERİLİLER'İ KANDIRAN "AMERİKA"

> "Amerikan hükümeti (vaktiyle Hitler'i), şimdi de Sovyetler'i anlaşmalara sadık olmadıkları için kınamakta ve 'Onlara güvenilmez' demektedir. Biz Kız...

02 Mar 2016

"MEDENİ" AVRUPA MİLLETLERİ'NİN YERLİ SOYKIRIMI!

Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından fethi, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri sayılmaktadır. Acaba ne kadar aşiret, ne kadar Kızıl...

21 Şub 2016

KIZILDERİLİ TÜRKLERİN "TURAN SAVAŞ TAKTİĞİ"

Cheyenne avcıları, 3 yıldızlı bir generalin kumandasında askerlerin yaklaştığını gördüler. Hemen kurt uluması (yani tehlike) işareti verip kamplarına...

13 Şub 2016

Türkçe ve Sümerce - Muazzez İlmiye Çığ

Türkmenistan, Azebaycan ve Türkiye'de yapılan çalışmalarda Sümerceden fonetik/ses uyumu ve anlam bakımından Türkçeye uyan pek çok kelime saptandı. Ba...

16 Oca 2016

Kızılderililer Amerikan İşgalcilerine Sesleniyor!

> ***Karatepeler vatanımdır benim,*** > > ***Gönül verdim ben bu tepelere*** > > ***Kim ki buraya karışır,*** > > ***Bu tüfekten cevap...

20 Ara 2015

Kızılderililerin Gizli Yurdu, "Palo Duro"

Burası düz bozkırda uzaktan hiç farkedilmeyen, kılıçla yarılmış gibi bir çöküntünün oluşturduğu bir dere boyuydu. Çepeçevre aşılmaz kayalarla ve şelal...

29 Kas 2015

Komançi Şefi Parravo - Samon (On Ayı)'un Washıngton'a mesajı

> "Bana yolladığınız sözlerde sevmediğim şeyler var. Şeker gibi tatlı değil; olmamış kabak gibi acı. Rezervasyonlara yerleşin diyorsunuz; evlerde otur...

27 Eki 2015

Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türklerin göç hareketleri, ilk çağlarda başladı Ortaçağ'ın sonlarına kadar sürdü. Bu dönem içinde birçok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakd...

27 Eki 2015

Timur İmparatorluğu-I

Timur, kendi adıyla anılan büyük Türk İmparatorluğu'nun kurucusudur. 8 Nisan 1336'da, Türkistan'ın Keş şehrinde dünyaya geldi. Semerkand'ın güneyinde...

10 Eki 2015

Karga Tüyü (Kangı Vuıyaka) Diyor Ki...

> "Suların ötesinden geldiniz. Sizin olmayan bu toprakları almak istiyorsunuz. Bu ülke benim. Ben burada yetiştim. Anam babam ve atalarım da. Burada k...

10 Eyl 2015

Kleopatra

Kleopatra (Ocak M.Ö.69 – 12 Ağustos M.Ö.30), Antik Mısır’ın son Helenistik kraliçesidir. Asıl ünvanı VII. Kleopatra olmasına rağmen kendisinden önce...

03 Eyl 2015

Mezopotamya II

**[Mezopotamya I](http://turkcetarih.com/mezopotamya-i/)** **ASUR VE BABİL** 3. Ur salamanasarının çöküşünden sonra kuzeyde büyük bir siyasi güç...

03 Eyl 2015

Mezopotamya I

Mezopotamya (Aram Nehrin), bugün Irak, doğu Suriye ve Güneydoğu Anadolu’yu (Türkiye) kapsayan coğrafi bölgeyi tarif eden bir isimdir. Mezopotamya Esk...

22 Ağu 2015

İskitler - "Türklerin Tarihi" Kitabından

**İSKİTLER** Prof.Dr. Umay Türkeş-Günay'ın "Türklerin Tarihi" Kitabından Hipokrat, İskitlerin/Sakaların göçer kabilelerden oluştuğunu, soğuktan ko...

1 2