Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 17
site geneli toplamının yüzde %0.65'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 17
site geneli toplamının yüzde %0.68'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
16 Nis 2016

HEREDOT'UN KALEMİNDEN "LİDYALILAR'IN GÖÇÜ"

Anadolunun Lydia adlı bölgesinde, kral Atys'in zamanında, bir aralık şiddetli açlık baş gösterir. Kral, ahalinin açlıktan kırıldığını görerek, milleti...

26 Mar 2016

ANADOLU

Besim Darkot Bugün Türkiye’nin Asya kıtasındaki topraklarına verilen bu isim orta çağdan itibaren, bazan bir idari bölge, bazan da bir memleket a...

28 Kas 2015

Osmanlı'yı Yağma Yarışı

Emperyalist güçler, tek blok halinde üzerimize çullanmıştı. Batılı devletler, ölümünü bekledikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun terekesinden pay kapmak...

27 Eki 2015

Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türklerin göç hareketleri, ilk çağlarda başladı Ortaçağ'ın sonlarına kadar sürdü. Bu dönem içinde birçok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakd...

03 Eyl 2015

Mezopotamya I

Mezopotamya (Aram Nehrin), bugün Irak, doğu Suriye ve Güneydoğu Anadolu’yu (Türkiye) kapsayan coğrafi bölgeyi tarif eden bir isimdir. Mezopotamya Esk...

03 Eyl 2015

Friglerin Tarihi (Frigya)

**Güçlü bir uygarlık kuran Friglerin tarihi ve sosyal yaşamı ile ilgili bilgilerimiz ne yazık ki yeterli değildir.** Bu konudaki ilk bilgileri ant...

01 Eyl 2015

Bursa’nın Fethi

Osmanlı Devletinin ilk başkentlerinden biri olması hasebiyle Bursa, devletin; idarî, siyasî, dinî, ilmî, kültürel, sosyal ve ekonomik hayatında...

21 Ağu 2015

İpek Yolu

İpek Yolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur. Milattan yüzyıllar önce Mısırlı...

03 Ağu 2015

Eski Önasya Medeniyetlerinde “Halk Meclisleri”

**Eski Önasya Medeniyetlerinde** **“Halk Meclisleri”** Prof. Dr. Füruzan Kınal ----------------------- Bugün mevcut devlet ida...

03 Ağu 2015

Eski Anadolu’da Kadının Mevkii

**Eski Anadolu’da Kadının Mevkii** **Dr. Füruzan Kınal** Anadolu, ancak M.Ö. II. Binyıl başlarında yazının aşığına çıktığı içi...

08 Tem 2015

Kimmer İstilası

**Kimmer İstilası** Asarhaddon zamanında Anadolu tarihi için çok mühim olan yeni bir hadise ile karşılaşıyoruz: Kimmer istilası. Filvaki M...

08 Tem 2015

Eski Önasya’da Ehli Atın Tarihi

**ESKİ ÖNASYA’DA EHLİ ATIN TARİHİ** Doç. Dr. Füruzan Kınal ---------------------- Atın dünya medeniyet tarihinde aldığı ehemmiyeti...

02 Tem 2015

ŞUPPİLULİUMA’NIN SURİYE SEFERLERİ

**Dr. Füruzan Kına**l Şuppiluliuma’nın siyasi icraatı arasında Suriye seferleri çok önemli bir yer alır. Zira onun yaşadığı devirlerde Suriye, m...

18 May 2015

Orta Çağ ve Daha Eski Dönemlerin Halklarına Ait Giysiler - Bölüm 1

\[caption id="attachment\_2536" align="aligncenter" width="724"\][![Orta Çağ Giysileri]()]() Orta Çağ Giysileri\[/caption\] **Orta Çağ Giysileri 1**...

18 May 2015

Orta Çağ ve Daha Eski Dönemlerin Halklarına Ait Giysiler - Bölüm 2

\[caption id="attachment\_2542" align="aligncenter" width="694"\][![Orta Çağ Giysileri 5]()]() Orta Çağ Giysileri 5\[/caption\] **Orta Çağ Giysileri...

15 Nis 2015

Prehistoryada, Yunanistanla Küçük Asya Arasındaki Münasebetler

Prof. A. PERSSON (Uppsala): Prehistoryada, Yunanistanla Küçük Asya Arasındaki Münasebetler: Ege dünyasındaki tunç çağı medeniyetleri Gi...

13 Nis 2015

Sümer’de İnanç

Tanrılar mı insanları yarattı yoksa insanlar mı tanrıları? Sümerler MÖ 3500-MÖ 2000 yılları arasında aşağı Mezopotamya'da faaliyet gösteren uygarlıktı...