Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 8
site geneli toplamının yüzde %0.31'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 8
site geneli toplamının yüzde %0.32'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
01 May 2016

ALBASTI - TÜRK MİTOLOJİSİ

“Al, alkarısı, alanası, alkızı, albasması, alarvadı, alacama, albıs, almış” gibi adlarla anılan, hemen hemen bütün Türk dünyasında görülen olağanüstü...

18 Nis 2016

Şamanizm / Tufan Efsanesi - Abdülkadir İNAN

Sonra seller bir daha aktı, yukarıda zikredildiği gibi mağaradaki yarıklara toprak dolduruldu. Güneş Sünbüle yıldızında idi. Binaenaleyh bu toprağın p...

26 Mar 2016

ANADOLU

Besim Darkot Bugün Türkiye’nin Asya kıtasındaki topraklarına verilen bu isim orta çağdan itibaren, bazan bir idari bölge, bazan da bir memleket a...

19 May 2015

Kurt - Evren. Yani Ejderha Ağızlı Bayrak

**Kurt - Evren. Yani Ejderha Ağızlı Bayrak** Türklerin kadim zamanlardan bu yana kullandığı en eski kağanlık sembollerinden. \ **[...

18 May 2015

Milattan Önce Anadolu'da Türk İzleri

\[caption id="attachment\_2550" align="aligncenter" width="894"\][![Milattan Önce Anadolu'da Türk İzleri]()]() Milattan Önce Anadolu'da Türk İzleri\[/...

07 May 2015

Anadolu İnanç Yapılanmaları Temelinde Gazi-Veli Kültü

Veli kültü; güçlerle donatılmış olup, Tanrıya yakın olduğu varsayılan bir kimliğin, Tanrıya ulaşmadan kişisel yardım taleplerine kadar varan, geniş bi...

07 May 2015

TÜRK MİTOLOJİSİNDEN ANADOLU’YA TAŞINAN KÜLTÜR: GEYİK MOTİFİ

İslamiyet’ten önce Türklerin hayatında bazı hayvanlar önemli yer tutmuştur. Bu hayvanların başında şüphesiz onlara yol gösterici olarak bilinen kurt g...

13 Nis 2015

Sümer’de İnanç

Tanrılar mı insanları yarattı yoksa insanlar mı tanrıları? Sümerler MÖ 3500-MÖ 2000 yılları arasında aşağı Mezopotamya'da faaliyet gösteren uygarlıktı...