Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 7
site geneli toplamının yüzde %0.27'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 7
site geneli toplamının yüzde %0.28'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
26 Mar 2016

ANADOLU

Besim Darkot Bugün Türkiye’nin Asya kıtasındaki topraklarına verilen bu isim orta çağdan itibaren, bazan bir idari bölge, bazan da bir memleket a...

25 Kas 2015

Çobanoğulları Beyliği

**On üçüncü asırda Kastamonu ve çevresinde faaliyet gösteren Türkmen beyliği** Beyliğin kurucusu Hüsameddin Çoban Bey, Kayı boyuna mensup olup, A...

29 Eki 2015

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

**BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ** Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496 Ak Hun (Eftalit) İmpara...

27 Eki 2015

Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türklerin göç hareketleri, ilk çağlarda başladı Ortaçağ'ın sonlarına kadar sürdü. Bu dönem içinde birçok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakd...

15 Haz 2015

Balıkesir ve Batı Anadolu Yöresi Tahtacı Türkmenleri

Balıkesir ve yöresi Tahtacıları günümüzde Kaz Dağları eteklerinden Toroslara uzanan bir yay içerisinde yaşamaktadırlar. Bu yay içerisinde kalan Batı A...

27 Nis 2015

Tarihte Kurulan Türk Devletleri – Doç. Dr. Abdülkadir DONUK

**TARİHTE KURULAN TÜRK DEVLETLERİ** **Not: Bu makale 1984 yılında yazılmıştır. 2 defa daha güncellenmesine rağmen onlarca veri eksiktir. O döne...

22 Nis 2015

Anadolu Beylikleri'nde Teşkilat ve Kültür

Anadolu Beyliklerinin ilk teşkilatları aşiret geleneğine dayanmakta idi. Anadolu Selçukluları zamanında sınırlara yerleştirilen Türkmen aşiretleri sav...